Kaikki kirjoitukset kirjoittajalta outikautonen

Käsikirja epämuodollisen osaamisen tunnistamiseksi nyt julkaistu!

Elinikäinen oppiminen ja oppiminen tutkintoon tähtäävien oppilaitosten ulkopuolella on todella tärkeää! Esimerkiksi opiston kielikurssilla voi oppia monikulttuurisia taitoja, käsityökurssilla ongelmanratkaisutaitoja ja liikuntakurssilla vuorovaikutustaitoja varsinaisen opetettavan aiheen lisäksi! Usein nämä taidot jäävät kuitenkin helposti huomaamatta sekä opettajilta, työnantajilta, että oppijoilta itseltään.

Tutustu Skills Rec -hankkeessa luotuun käsikirjaan, jossa tarjotaan käytännön esimerkkejä ja harjoituksia epämuodollisen osaamisen näkyväksi tekemiseksi. Käsikirja on suunnattu erityisesti aikuiskouluttajille.

Käsikirja on jakautunut kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa valotetaan epämuodollisen osaamisen, pehmeiden taitojen ja avaintaitojen teoreettista viitekehystä, eli kerrotaan mitä tarkoittaa epämuodollinen osaaminen ja miksi se on tärkeää. Osiossa esitellään myös hankkeen kumppanimaissa oppijoiden ja aikuiskouluttajien tarpeista tehty tutkimus, jonka pohjalle käsikirja perustuu.

Toisen osion alussa jatketaan käsikirjan metodologian avaamista: siinä kerrotaan mitä tarkoittavat käsikirjan peruskäsitteet eli osaamisen tunnistaminen, tunnustaminen ja todentaminen. Sivulta 48 alkaen päästään kiinni konkretiaan! Kappaleet 6 ja 7 esittelevät käsikirjaan valikoituneet avaintaidot (esim. digitaidot, vuorovaikutustaidot tai kulttuuritietoisuus) ja tarjoavat laajan valikoiman pedagogisia menetelmiä avaintaitojen näkyväksi tekemiseen. Kappaleessa 8 syvennytään Open Badge -osaamismerkkijärjestelmään ja kerrotaan kuinka sitä voi käyttää opetuksen apuna.

Käsikirjan löydät tämän linkin takaa.

Oppimista syventäviä lukuhetkiä!

Lue lisää kansainvälisesta Skills Rec -hankkeesta täältä.

Skills Rec -hankkeen logo

Skills Rec -hankkeen selvitys elinikäisen oppimisen taidoista valmis

Skills Rec -hankkeeen selvitys elinikäisen oppimisen avaintaidoista on valmis! Syksyllä 2021 aiheesta toteutettiin verkkokysely ja haastatteluja opiston opettajille ja opiskelijoille.

Tästä löydät tiivistettynä ja suomennettuna kaikkien kumppanimaiden oppijoiden ja opettajien ajatuksia aiheesta.

Tästä löydät selvityksen kokonaisuudessaan englanninkielellä.

Mikä selvityksessä ja elinikäisen oppimisen taidoissa on tärkeää?

  • Kansalaisopistojen opinnot ovat elinikäistä oppimista. Taitoja kertyy monella eri alueella, ja etenkin ns. epämuodollisissa tai pehmeissä taidoissa, joita ei perinteisesti ole arvioitu tai todennettu.
  • Monille Sastamalan Opiston oppijoille opiston kurssit ovat ensisijaisesti iloinen harrastus ja väylä tavata ihmisiä. Haastatellut opettajat ja oppijat olivat kuitenkin itsekin ilahtuneita huomatessaan mitä kaikkea opiston kursseilla on opittu!
  • Osa oppijoista myös kokisi hyötyvänsä siitä, että opittuja taitoja pystyttäisi jotenkin todentamaan/todistamaan. Näin taitoja voitaisiin hyödyntää esimerkiksi työnhaussa.
  • Kaikkien hankemaiden opettajien ja oppijoiden ajatukset huomioon ottaen kaikkein tärkeimpinä taitoina selvityksessä pidettiin vuorovaikutustaitoja, digitaitoja, lukutaitoa, vieraiden kielten taitoa, kulttuuritietoisuutta, kriittistä ajattelua, ongelmanratkaisua ja ajanhallintaa.

Mitä seuraavaksi?

  • Hankkeen seuraavassa osassa luodaan aikuiskouluttajille suunnattua mallia edellä mainituista avaintaidoista ja niiden validoinnista. Mallissa esitellään kukin taito tarkemmin ja annetaan opettajille työkaluja oppijoiden taitojen tunnistamiseen, tunnustamiseen ja todentamiseen.

Skills Rec -hankkeen logo

Innosta ja motivoi pelillistämisen avulla – Maksuton seminaari opettajille 24.2.2022

Kaipaatko tuuletusta opetukseesi? Pelaaminen on mukavaa, innostavaa ja palkitsevaa!

Sastamalan Opiston järjestämä aikuiskoulutuksen seminaari järjestetään verkossa torstaina 24.2.2022 klo 9.30-11.15. Tilaisuus tarjoaa ideoita ja käytännön työkaluja digitaalisen pelillisyyden hyödyntämiseen aikuisten ja erityisesti ikäihmisten opetuksessa. Seminaari on suunnattu aikuiskouluttajille ja -opettajille, mutta se on avoin kaikille kiinnostuneille.

PUHEENVUOROT:

Innosta ja motivoi pelillistämisen avulla: Jukka Lehtoranta, täydennyskouluttaja
Pelillistämisen avulla voidaan innostaa ja motivoida uuden oppimisen äärelle. Puheenvuorossa kerrotaan runsaasti käytännön keinoja oman opetuksen pelillistämiseen alkaen sanavalintojen merkityksistä ja päättyen pelillistettyjen verkkomateriaalien tekemiseen. Puheenvuoron pitäjä Jukka Lehtoranta on hyödyntänyt pelillistämistä useissa aikuisten täydennyskoulutuksissa.

Pelipedagogiikkaa museossa: Mari Immonen, intendentti, Suomalaisen kirjan museo Pukstaavi
Suomalaisen kirjan museo Pukstaavi on erikoistunut pelipedagogiikkaan toiminnassaan. Puheenvuorossa esitellään kuinka syntyi Pukstaavin mainio, kaikille avoin mobiilipeli ”Apteekkarin aikaan”, joka vie koukuttavan pakohuonepelin varjolla oppimaan paikallishistoriasta. Peli on suunniteltu soveltuvaksi myös iäkkäämmille museovieraille.

Tilaisuuden tarjoaa Erasmus+ -rahoitteinen aikuiskoulutuksen kehittämishanke Live eLearn – Blended Experiental Learning for Adults, joka pyrkii tukemaan ikäihmisten digitaalista osallisuutta ja osaamista oppijoiden omien kiinnostuksenkohteiden ja harrastusten kautta. Sastamalan Opisto on hankkeen kumppani.

OHJEET ILMOITTAUTUMISEEN:

Seminaari toteutetaan reaaliaikaisesti Zoom-verkkoluentona to 24.2. klo 9.30-11.15. Koulutus on maksuton ja avoin kaikille! Ilmoittaudu viimeistään 22.2.2022 klikkaamalla TÄTÄ LINKKIÄ.
Saat osallistumislinkin sähköpostiisi päivää ennen tapahtumaa. Jos ehdit linjoille hyvissä ajoin, moderaattori on paikalla 15 minuuttia ennen koulutuksen alkua. Kysymyksille on varattu aikaa koulutuksen loppuun.

Lisätiedot:
Hankeyhteyshenkilö Outi Kautonen outi.kautonen@sastamala.fi tai 040 6358613.
Hankkeen kotisivu englanniksi
Tapahtuma löytyy myös Facebookista.

Innosta ja motivoi pelillistämisen avulla -seminaarin mainos. Kuvassa toinen puhujista Jukka Lehtoranta

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status