Opiskele avoimessa yliopistossa!

Kuka tahansa voi osallistua avoimen yliopiston opintoihin ilman pohjakoulutusvaatimuksia. Lukuvuonna 2019-2020 tarjoamme yhteistyössä Turun avoimen yliopiston kanssa perus- ja aineopintokokonaisuuksia monimuoto-opintoina. Opiston opintopiirit tarjoavat vertaisyhteisön, saat myös tarvittaessa lisäohjausta ja tukea tuutorilta ja opinnoista vastaavalta suunnittelijaopettajalta myös henkilökohtaisesti.

Tiedustele myös mahdollisuutta osallistua yksittäisille opintojaksoille. Opiskelu avaa väylän korkeakouluopintoihin ja Opinnot saa usein hyväksi luettua eri amk- ja yliopistotutkintoihin. Maksut koostuvat Turun avoimen yliopiston perimästä rekisteröintimaksusta ja opiston omasta ilmoittautumismaksusta. Aktiivimaksulla ei voi maksaa avoimen yliopiston opintoja.

Sastamalan Opisto tekee lukuvuonna 2019-2020 yhteistyötä Turun avoimen yliopiston kanssa. Tarvittaessa verkosto laajenee kaikkiin Suomen yliopistoihin ja useimpiin oppiaineisiin! Avoin yliopisto-opetus on yliopisto-opetusta ilman pohjakoulutusvaatimuksia. Opinnot soveltuvat lisä- ja täydennysopinnoiksi, tukevat ammatillista kasvua ja kehittymistä ja ovat erinomainen harrastus tiedon ja taidon nälkään. Avoin yliopisto-opiskelu on väylä korkeakouluopintoihin ja opinnot saa usein myös hyväksiluettua ammattikorkeakoulu- ja muiden yliopistotutkintojen osaksi.

Opiskelun tukena käytetään internetin oppimisympäristöjä, videoneuvotteluja tai video- ja äänitallenteita. Seuraa ilmoittelua Opiston nettisivuilla ja Facebookissa!

Opistolle voi ehdottaa minkä tahansa Avoimen yliopiston opintokokonaisuuksien tai yksittäisten opintojaksojen järjestämistä – reagoimme nopeasti ja joustavasti!

  • Mahdollisuus suorittaa opintokokonaisuuksien lisäksi yksittäisiä opintojaksoja
  • Opiskella voi työn ohessa
  • Paikallinen opintopiiri tarjoaa vertaisyhteisön tuen ja kannustuksen, monissa oppiaineissa voit halutessasi opiskella myös itsenäisesti ja oman aikataulusi mukaan.
  • Tuutorilta saat henkilökohtaista ohjausta tarpeen mukaan.
  • Opinnot voi yleensä hyväksi lukea osaksi korkeakoulututkintoa.

Kysy lisää Heidiltä: heidi@sastamalanopisto.fi, 0406750198

Ilmoittautuminen syksyn 2019 opintoihin alkaa 5.8.2019

Ilmoittaudu aina ensin Sastamalan Opistoon ja vasta ensimmäisen opintopiirin jälkeen Turun avoimeen yliopistoon! Opintojen alkaminen riippuu viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä ilmoittautuneiden määrästä.

Avoimen yliopiston tarjontaa 2019-2020:

0