Ei tarjontaa lukuvuonna 2021-2022

Kasvatustieteiden perusopinnot, 25 op, 2020-2021

  • Johdatus kasvatustieteisiin 4 op 
  • Kasvatus- ja koulutussosiologia 4 op 
  • Kehitys- ja kasvatuspsykologia 4 op 
  • Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin 6 op 
  • Kasvatuksen ja oppimisen kulttuurinen konteksti 7 op 

Opintopiirit maanantaisin klo 18.30-20.45

Syksyn 2020 opintopiirit: 7.9., 15.9., 21.9., 5.10., 19.10, 23.11. ja 7.12.

Kevään 2021 opintopiirit:  11.1., 18.1., 1.2., 22.2., 8.3., 29.3. Tentit 14.10., 13.1. ja 14.4. voi tehdä joko verkkotentteinä tai perinteiseen tapaan opistolla

Lisätietoja opinnoista Turun Avoimen Yliopiston verkkosivuilla.

Ilmoittautuminen opintoihin alkaa 12.8.2020. Voit ilmoittautua myös yksittäisille opintojaksoille.