Tulossa syksyllä 2020!

Kasvatustieteiden perusopinnot, 25 op, 2020-2021

Voit ilmoittautua myös yksittäisille opintojaksoille.

  • Johdatus kasvatustieteisiin 4 op 
  • Kasvatus- ja koulutussosiologia 4 op 
  • Kehitys- ja kasvatuspsykologia 4 op 
  • Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin 6 op 
  • Kasvatuksen ja oppimisen kulttuurinen konteksti 7 op 

Ilmoittautuminen opintoihin alkaa 10.8.2020

Opintojen aikataulu tarkentuu kesäkuun alkuun mennessä

0