Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op kokonaisuus tai yksittäisiä opintojaksoja.
Toteutetaan lukuvuoden 2023-2024 aikana.