2198A00S Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op

  • Johdanto kasvatustieteisiin 4 op
  • Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin 3 op
  • Kehitys- ja kasvatuspsykologia 4 op
  • Johdatus kasvatusfilosofiaan 3 op
  • Kasvatus ja koulutus yhteiskunnallisina ilmiöinä 4 op
  • Oppimisen muuntuvat ympäristöt 7 op

Lukuvuosi 2023-2024:

Voit ilmoittautua myös opintojaksoittain! Ilmoittautuminen ja lisätiedot osoitteessa:

https://www.opistopalvelut.fi/sastamala/course.php?l=fi&t=16765&h=c61f09172291b2268d13e1b8b8301e43

Lisätietoja perusopintokokonaisuudesta:

https://opas.peppi.utu.fi/fi/ohjelma/90440