Kevät 2023

Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun, 2 op

Ilmoittautuminen (on jo käynnissä) ja lisätiedot osoitteessa:

https://www.opistopalvelut.fi/sastamala/course.php?l=fi&t=15542&h=fa36dd3f38345315bf701aa416576213

Turun avoimen yliopiston opinto-opas
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/OTMV0026/24962?period=2020-2022