olen toimittanut opistolle koulutustodistuksentoimitan koulutustodistuksen ensitilassa


olen jo toimittanut verokorttinitoimitan verokortin ensitilassaveronpidätys saa olla 60 %.


asia on jo kunnossanoudan pankkiyhteyslomakkeen itselähettäkää lomake minulle sähköpostitse
kylläei


1+