Kevään kurssit on nyt julkaistu uudessa kurssikaupassa – ilmoittautuminen alkaa 11.12.

Kevään kurssit on nyt julkaistu uudessa kurssikaupassa – ilmoittautuminen alkaa 11.12.

Opiston kurssivalikoima säilyy tulevalla kevätlukukaudella lähes yhtä kattavana kuin aiemmin. Sähköisenä opinto-oppaana toimiva uusi, helppokäyttöinen kurssikauppa korvaa tästedes painetun opinto-oppaan.

Voidakseen tiukkenevasta taloustilanteesta huolimatta tarjota laaja-alaisesti ja monipuolisesti kursseja alueen asukkaille, opisto luopuu painetusta opinto-oppaasta. ”Opisto suuntaa resurssinsa opetustoimintaan painotuotteiden sijaan”, kertoo rehtori Sini-Mari Lepistö. ”Opisto panostaa viestinnässään jatkossa digitaalisuuteen ja kohdentaa pienenevät resurssit verkkopalvelujen kehittämiseen.”

Sastamalan Opisto jakelee uudistuksesta alueen kotitalouksiin tiedotteen, jossa kerrotaan totuttua aiemman alkavasta ilmoittautumisesta kevätlukukauden kursseille. Ilmoittautuminen kevään 2024 kursseille alkaa jo maanantaina 11.12.2023, heti syksyn kurssien päättymisen jälkeen. ”Näin ollen ilmoittautumisaikaa on asiakkaiden iloksi pidennetty, eikä se ala kesken vuodenvaihteen lomakauden”, Lepistö kertoo.

Ilmoittautuminen kursseille

Ilmoittautuminen tapahtuu uudessa sähköisessä kurssikaupassa ja on entistä helpompaa. Kurssin maksaminen ilmoittautumisen yhteydessä yksinkertaistuu. Sähköinen ilmoittautuminen on aina kätevin ja nopein tapa ilmoittautua kurssille. Ilmoittautua voi myös opiston aukioloaikoina puhelimitse tai paikan päällä opistotalolla.

Uutuutena opisto järjestää joulukuussa myös pop up-ilmoittautumispisteitä eri puolilla Sastamalaa. Pisteille voi tulla, jos kaipaa neuvoja ja apua kurssille ilmoittautumiseen. ”Myös palautetta ja kurssitoiveita ensi syksyä varten voi tulla pop up-pisteille kertomaan”, lisää Lepistö. Ajankohdat ilmoittautumispisteille viestitään koteihin jaettavassa tiedotteessa sekä opiston verkkosivuilla osoitteessa www.sastamalanopisto.fi.

Katso pop up -ilmoittautumispisteiden ajankohdat opiston verkkosivuilta.

Lisätietoja:

Sini-Mari Lepistö
Rehtori, Sastamalan Opisto ja Sastamalan musiikkiopisto
p. 040 631 5243
sini-mari.lepisto@sastamala.fi

Käsikirja epämuodollisen osaamisen tunnistamiseksi nyt julkaistu!

Elinikäinen oppiminen ja oppiminen tutkintoon tähtäävien oppilaitosten ulkopuolella on todella tärkeää! Esimerkiksi opiston kielikurssilla voi oppia monikulttuurisia taitoja, käsityökurssilla ongelmanratkaisutaitoja ja liikuntakurssilla vuorovaikutustaitoja varsinaisen opetettavan aiheen lisäksi! Usein nämä taidot jäävät kuitenkin helposti huomaamatta sekä opettajilta, työnantajilta, että oppijoilta itseltään.

Tutustu Skills Rec -hankkeessa luotuun käsikirjaan, jossa tarjotaan käytännön esimerkkejä ja harjoituksia epämuodollisen osaamisen näkyväksi tekemiseksi. Käsikirja on suunnattu erityisesti aikuiskouluttajille.

Käsikirja on jakautunut kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa valotetaan epämuodollisen osaamisen, pehmeiden taitojen ja avaintaitojen teoreettista viitekehystä, eli kerrotaan mitä tarkoittaa epämuodollinen osaaminen ja miksi se on tärkeää. Osiossa esitellään myös hankkeen kumppanimaissa oppijoiden ja aikuiskouluttajien tarpeista tehty tutkimus, jonka pohjalle käsikirja perustuu.

Toisen osion alussa jatketaan käsikirjan metodologian avaamista: siinä kerrotaan mitä tarkoittavat käsikirjan peruskäsitteet eli osaamisen tunnistaminen, tunnustaminen ja todentaminen. Sivulta 48 alkaen päästään kiinni konkretiaan! Kappaleet 6 ja 7 esittelevät käsikirjaan valikoituneet avaintaidot (esim. digitaidot, vuorovaikutustaidot tai kulttuuritietoisuus) ja tarjoavat laajan valikoiman pedagogisia menetelmiä avaintaitojen näkyväksi tekemiseen. Kappaleessa 8 syvennytään Open Badge -osaamismerkkijärjestelmään ja kerrotaan kuinka sitä voi käyttää opetuksen apuna.

Käsikirjan löydät tämän linkin takaa.

Oppimista syventäviä lukuhetkiä!

Lue lisää kansainvälisesta Skills Rec -hankkeesta täältä.

Skills Rec -hankkeen logo

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status