Psykologian perusopintoja, 15 op

Kevät 2023: Kehityspsykologian perusteet, 5 op

Syksy 2023: Persoonallisuuspsykologian perusteet, 5 op ja Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet, 5 op opintojaksot 

Ilmoittautuminen opintojakso kerrallaan.
Tarkempi aikataulu ja ilmoittautumisohjeet päivitetään syyskuun 2022 aikana.