3203A00S Psykologian perusopintoja, 15 op

  • Kehityspsykologian perusteet, 5 op
  • Persoonallisuuspsykologian perusteet, 5 op
  • Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet, 5 op

Lukuvuosi 2023-2024:

Voit ilmoittautua myös opintojaksoittain! Ilmoittautuminen ja lisätiedot osoitteessa:

https://www.opistopalvelut.fi/sastamala/course.php?l=fi&t=15543&h=7050094b04fd9aa310d3d5efde279058

Lisätietoja opinnoista ja Psykologian perusopintokokonaisuudesta 

https://opas.peppi.utu.fi/fi/ohjelma/88641