Sastamalan Opiston opettajille

COVID-19 koronaepidemian leviämisen ehkäisyn vaikutukset Sastamalan Opiston toimintaan ja palkanmaksuun

Lähiopetustoiminnan keskeytys 16.3.2020

Suomen hallituksen 16.3.2020 antaman määräyksen mukaisesti suljetaan mm. kulttuuritalot, kirjastot, kirjastoautot, harrastustilat ja –paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat, kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilat sekä kuntouttava työtoiminta 18.3.2020 alkaen. Sastamalan kaupungin johtoryhmän päätöksellä Sastamalan Opiston lähiopetustoiminta keskeytettiin jo 16.3.2020.

Työsopimuslain 2 luvun 12 §:n 2 momentin mukaan työntekijän ollessa estynyt tekemästä työtään työpaikkaa kohdanneen tulipalon, poikkeuksellisen luonnontapahtuman tai muun sen kaltaisen hänestä tai työnantajasta riippumattoman syyn vuoksi, hänellä on oikeus saada palkkansa esteen ajalta, kuitenkin enintään 14 päivältä. Määräys koskee työnteon estymistä työsopimuksen osapuolista riippumattomista syistä.

Suomen hallituksen määräys on aiheuttanut poikkeuksellisen ennalta arvaamattoman tilanteen. Mikäli korvaavaa työtä ei ole tarjolla, työnantajan palkanmaksuvelvollisuus loppuu 14 päivän jälkeen.

Kansalaisopistoilla ei ole velvoitetta tarjota opetusta etäopetuksena poikkeusoloissa. Kansalaisopistot kuitenkin voivat mahdollisuuksien mukaan tarjota opetustaan verkkovälitteisesti. Koska lisäresursseja etäopetuksen järjestämiseen ei ole tarjolla, muutetaan lähiopetukseksi suunnitellut kurssit etäopetukseksi, jos se on mahdollista olemassa olevilla laitteilla ja valmiuksilla.

Sastamalan Opisto suhtautuu etäopetuksen järjestämiseen positiivisesti ja on tarttunut innolla mahdollisuuteen siirtää koronan takia keskeytettyä opetusta verkkoon.

Miten käy työsuhteille ja palkanmaksulle?

Kaikki tuntiopettajat, jotka ovat työsuhteessa Sastamalan kaupunkiin (eli Opistoon) ovat oikeutettuja kahden viikon palkkaan ajalla 16.3.-30.3.2020 suunniteltujen tuntien mukaisesti työsopimuslain 2 luvun 12 §:n 2 momentin perusteella. Jos kurssit on mahdollista toteuttaa loppuun etäopetuksena, jatkuu työsuhde ja palkanmaksu pidettyjen etäopetustuntien perusteella.

Jos opetusta ei ole mahdollista toteuttaa etäopetuksena, keskeytyy palkanmaksu ja työvelvoite 14 päivän jälkeen. Työnteon keskeytyminen nyt käsillä olevassa tilanteessa rinnastetaan työttömyysturvalaissa lomautukseen. Saadakseen työttömyyskorvausta opettajan on ilmoittauduttava TE-palveluihin työttömäksi työnhakijaksi.

Laskuttavien yrittäjänä toimivien opettajienosalta laskutusperuste päättyy viimeiseen pidettyyn lähiopetustuntiin, elleivät kurssit jatku etäopetuksena.

Työntekijöille annetaan TE-toimistoa varten kirjallinen ilmoitus, josta ilmenee, että työnantaja on soveltanut palkanmaksuvelvollisuuteensa TSL 2:12 §:ää alkaen 31.3.2020.

Opettajan työvelvollisuus jatkuu mainitut 14 päivää suunnitellun tuntimäärän puitteissa. Jos kurssi päättyy, opettaja tekee ryhmilleen itseopiskelu/-harjoitteluohjeita. Esim. liikuntakursseille opettaja voi tehdä (videoida tai kirjoittaa) kotitreeniohjeen. Voit keskustella materiaalin tekemisestä yhteyshenkilösi kanssa.

Koska joudumme käyttämään HelleWin tekstiviestijärjestelmää viranomaisviestintään kaikille tuhansille opiskelijoillemme, toivomme, että opettajat eivät kuormita viestijärjestelmää. Opiskelijoiden suuntaan viestintään käytetään mieluiten sähköpostia tai muita verkon viestintävälineitä.

Kurssit eivät jatku suunniteltua pidempään keskeytyksen aiheuttaman tauon takia. Etäopetuksena kursseja jatketaan siihen saakka, kun ne on alun perin suunniteltu.

Poikkeustila ja lähiopetuskielto kestää 13.4. saakka, mutta on todennäköistä, että se jatkuu vielä pidempään. Opiston osalta lähiopetus on keskeytetty toistaiseksi, ainakin 20.4. saakka. Suunniteltuja kesäkauden kursseja ei vielä tässä vaiheessa peruta. Ne järjestetään suunnitellusti, jos tilanne sen sallii.

Sähköiset päiväkirjat on edelleen pidettävä ajan tasalla ja paperiset päiväkirjat palautettava kurssin päättyessä välittömästi.

Mediaa on nyt hyvä seurata, jotta pysyy ajan tasalla kulloinkin annettavista toimintaohjeista.

Jatkuva radion, television, lehtien ja netin seuraaminen voi kuitenkin uuvuttaa tai ahdistaa, joten sitäkin kohtuudella. Pitkistä tiedotustilaisuuksista ei välttämättä konkretiaa saa, vaan parempi on seurata illan pääuutisia. Niihin on asiat pureskeltu valmiiksi ja hankittu maan parhaat asiantuntijat vielä syventämään.

Jos jotain hyvää tilanteessa on, niin se, että nyt on tilaisuus opetella käyttämään verkon opetustyökaluja. Aikaa jää toivon mukaan muuhunkin. Voi vaikka ulkoilla, jatkaa keskeneräisiä käsitöitä, järjestää vaatehuoneen, kierrättää vanhat vaatteet, inventoida lääkekaapin, sulattaa pakastimen, jutella kunnolla perheen kanssa, soitella sukulaisille, käydä kaupassa jonkun puolesta, poltella takkaa tai pitää vaikka tv-sarjamaratonin.

Pysytään terveinä!

Sini-Mari Lepistö, rehtori

Tervetuloa tuntiopettajaksi Sastamalan Opistoon!

Opisto on uteliaiden ihmisten luova yhteisö. Paras meistä on se, joka saa muut loistamaan!

Tutustu tuntiopettajan oppaaseen: Tuntiopettajan opas 

Matkalaskulomakkeen ja sähköisen henkilötietolomakkeen löydät Opettajille-pääotsikon pudotusvalikosta.

Tärkeitä asioita päiväkirjasta

Pyydä palvelusihteeri Arjalta (arja.ketola (at) sastamala.fi) tunnukset HelleWi-järjestelmään. Täytä sähköistä päiväkirjaa jokaisen kurssikerran jälkeen. Muista merkitä osallistujat ja tuntien sisältö jokaiselta opetuskerralta.

Sähköinen päiväkirja on virallinen asiakirja, jonka perusteella saat palkkasi. Jos päiväkirjaa ei ole täytetty kunkin opetuskuukauden päättyessä, ei palkanmaksulle ole perustetta.

Sähköisestä päiväkirjasta näet realiajassa kurssillesi ilmoittautuneet opiskelijat. Jos kurssillasi on opiskelija, jonka nimi ei ole päiväkirjassasi, pyydä häntä ilmoittautumaan välittömästi joko netissä tai opiston toimistossa.

Jos opiskelija ilmoittaa keskeyttävänsä kurssin, pyydä häntä ilmoittamaan peruutus opiston toimistoon. Opiskelijan velvollisuus on ilmoittautua kurssille ja tehdä peruutukset toimistoon. Opettajan vastuulla ei ole huolehtia opiskelijoiden toimistoasioista, mutta opettajan velvollisuus on neuvoa opiskelijat toiminaan ohjeiden mukaan.

Kurssin päiväkirja on virallinen asiakirja, joten huolehdithan siitä, että läsnäolomerkinnät ovat totuudenmukaiset. Kysymys on opiskelijan oikeusturvasta, sillä toimisto- ja kurssimaksujen oikeellisuus tarkistetaan tarvittaessa läsnäolomerkinnöistä.

Linkki tuntiopettajien Hellewiin. Klikkaa tästä.Muita tarpeellisia linkkejä:

Matkalasku (Vammala)
Matkalasku (Keikyä-Kiikka, Kiikoinen, Mouhijärvi, Suodenniemi)
Henkilötietolomake
Kurssisuunnittelu
Tuntiopettajan opas
Ajankohtaista


Kevätlukukausi 2020 alkaa 13.1.2020 ja päättyy 19.4.2020.

Hiihtoloma on viikolla 9, 24.2.-1.3.2020.

Kevättapahtuma 18.4.2020


2+