Taiteen perusopetus on vapaa-ajalla annettavaa, ikätasolle sopivaa ja ammattilaisten opettamaa taidekasvatusta. Se on lain ja asetusten säätelemää. Opiskelu etenee vuosittain tasolta toiselle opetussuunnitelmassa määriteltyjen tavoitteiden mukaan.

Taiteen perusopetuksessa lapsi voi keskittyä oman kiinnostuksen mukaiseen taidelajiin, josta hän saa valmiuksia mm. ammatillisiin opintoihin. Opintojen päätyttyä opiskelijalla on mahdollisuus saada taiteen perusopetuksen päättötodistus. Opiskelijalta edellytetään säännöllistä osallistumista ja etenemistä opinnoissa.

Taiteen perusopetus noudattaa valtakunnallisten, Opetushallituksen vahvistamien opetussuunnitelman perusteiden mukaan laadittuja opetussuunnitelmia, jotka on hyväksytty kussakin kunnassa. Opetussuunnitelmat on uudistettu keväällä 2018.

Kenelle?

Hyvä aloitusikä on 7-8-vuotta. Tätä ennen lapsella on mahdollisuus kokeilla opintoihin valmentavia opintoja, jotka ovat suunnattu 5-6-vuotiaille.  

MITÄ SIELLÄ VOI OPISKELLA?

Kuvataide (Mouhijärvi ja Vammala)
Käsityötaide (Kiikoinen, Vammala)
Tanssitaide (Vammala)
Teatteritaide (Kiikka)

Lisäksi:

Musiikki
HUOM! Musiikin opetuksesta vastaa Sastamalan musiikkiopisto.

MIKSI TAIDEKASVATUSTA LAPSELLENI?

-Lisää luovuutta
-Rohkaisee ilmaisemaan itseään taiteen avulla
-Lisää ymmärrystä kulttuurista
-Opettaa ryhmätyötaitoja
-Se on hauskaa!

KAUANKO OPINNOT KESTÄVÄT?

Opiston tarjoaman yleisen oppimäärän suorittamiseen kuluu n. 6-7 vuotta riippuen opiskelutahdista. Tämä sisältää 10 opintokokonaisuutta ja tarkoittaa vähintään 500 oppituntia (á 45 min.).

MITÄ SE MAKSAA?

TPO:n kurssimaksuna toimii Lasten ja nuorten aktiivimaksu, jolla lapsi tai nuori voi osallistua moneen muuhunkin opiston kurssitarjontaan, hintaan 42 € / lukukausi TAI 84 € / lukuvuosi. Kuvataiteen ja käsityötaiteen kursseilla on lisäksi materiaalimaksu.

Vanhemmat, jotka ovat pienituloisia voivat ilmoittaa lapsensa aktiiviopiskelijaksi 15 €:n lukukausihintaan. Alennettuun hintaan oikeutettujen aktiiviopiskelijoiden ilmoittautuminen tapahtuu opiston toimistossa.

HUOM! Tarkista Sastamalan muusiikkiopiston opiskelijamaksut täältä.

MITEN SAAN LAPSENI MUKAAN?

Voit hakea TPO-kursseja aikatauluineen opiston kurssikaupasta:
https://uusi.opistopalvelut.fi/sastamala

Tutustu musiikkiopiston soittimiin ja niitä opettaviin opettajiin:
https://sastamala.fi/kasvatus-ja-oppiminen/sastamalan-musiikkiopisto/soittimet-ja-opettajat/

Vapaita paikkoja ja lisätietoja opinnoista voi kysellä:

Sastamalan Opisto
Miikka Mäkelä
p. 050 321 0124 
miikka@sastamalanopisto.fi

Sastamalan musiikkiopisto
Tuomas Honkkila
p. 040 712 8258
tuomas.honkkila@sastamala.fi