Skills Rec -hankkeen selvitys elinikäisen oppimisen taidoista valmis

Skills Rec -hankkeen selvitys elinikäisen oppimisen taidoista valmis

Skills Rec -hankkeeen selvitys elinikäisen oppimisen avaintaidoista on valmis! Syksyllä 2021 aiheesta toteutettiin verkkokysely ja haastatteluja opiston opettajille ja opiskelijoille.

Tästä löydät tiivistettynä ja suomennettuna kaikkien kumppanimaiden oppijoiden ja opettajien ajatuksia aiheesta.

Tästä löydät selvityksen kokonaisuudessaan englanninkielellä.

Mikä selvityksessä ja elinikäisen oppimisen taidoissa on tärkeää?

  • Kansalaisopistojen opinnot ovat elinikäistä oppimista. Taitoja kertyy monella eri alueella, ja etenkin ns. epämuodollisissa tai pehmeissä taidoissa, joita ei perinteisesti ole arvioitu tai todennettu.
  • Monille Sastamalan Opiston oppijoille opiston kurssit ovat ensisijaisesti iloinen harrastus ja väylä tavata ihmisiä. Haastatellut opettajat ja oppijat olivat kuitenkin itsekin ilahtuneita huomatessaan mitä kaikkea opiston kursseilla on opittu!
  • Osa oppijoista myös kokisi hyötyvänsä siitä, että opittuja taitoja pystyttäisi jotenkin todentamaan/todistamaan. Näin taitoja voitaisiin hyödyntää esimerkiksi työnhaussa.
  • Kaikkien hankemaiden opettajien ja oppijoiden ajatukset huomioon ottaen kaikkein tärkeimpinä taitoina selvityksessä pidettiin vuorovaikutustaitoja, digitaitoja, lukutaitoa, vieraiden kielten taitoa, kulttuuritietoisuutta, kriittistä ajattelua, ongelmanratkaisua ja ajanhallintaa.

Mitä seuraavaksi?

  • Hankkeen seuraavassa osassa luodaan aikuiskouluttajille suunnattua mallia edellä mainituista avaintaidoista ja niiden validoinnista. Mallissa esitellään kukin taito tarkemmin ja annetaan opettajille työkaluja oppijoiden taitojen tunnistamiseen, tunnustamiseen ja todentamiseen.

Skills Rec -hankkeen logo
outikautonen

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status