Tsemppiä urapolulle! -hanke tarjoaa oikea-aikaista, henkilökohtaista ja intensiivistä ura- ja opinto-ohjausta ja valmennusta työmarkkinatilanteen vahvistamiseksi.

Hankkeen tavoitteet pähkinänkuoressa

Hankkeen tavoitteena on ohjata asiakasta kohti vakaampaa asemaa työmarkkinoilla. Hanke tiivistää vapaan sivistystyön ja ammatillisen koulutuksen yhteistyötä osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen prosesseissa ja vahvistaa urapolun nivelvaiheiden ohjausta.

Osallistuja saa tietoa alueen itsensä työllistämismahdollisuuksista, esimerkiksi kevytyrittäjyydestä ja alueen työllistymis- ja opiskelumahdollisuuksista, kannustusta, rohkaisua ja tukea kontaktien solmimiseen alueen yrityksiin ja oppilaitoksiin.

Kenelle?

 • työmarkkinoiden ulkopuolella oleville
 • henkilöille, joilla on osaamis- tai tutkintovaje (esimerkiksi toisen asteen opinnot keskeytyneet, vanhentuneet tai puuttuvat kokonaan)
 • ulkomaalaistaustaisille, työssä oleville henkilöille, joilla ei ole suomalaista tutkintoa
 • määräaikaisessa työsuhteessa tai osa-aikatyössä oleville (nollatuntisopimuksella työskenteleville, tukityöllistetyille, keikkatyöntekijöille)
 • itsensä osa-aikaisesti työllistäville freelancereille ja kevytyrittäjille
 • vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeellä kokonaan tai osittain oleville eläkeläisille
 • osatyökykyisille henkilöille

Hankkeen toimintaan valitaan henkilöitä, joilla on motivaatiota hankkia itselleen enemmän töitä, koulutusta tai vakaamman aseman työelämässä. Heillä on myös hankkeessa määritellyn mukainen osaamisen kehittämisen tarve sekä riittävät edellytykset kyseisen koulutuksen tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseen.​

Mitä osaamispalveluita hanke tarjoaa?

 • henkilökohtaista ura- ja opinto-ohjausta
 • opistojen valmennuksia
 • tehostettua tukea ja ohjausta ammatillisen tutkinnon suorittamisen alkumetreille ja työnhakuun
 • uraklinikoita (opastusta tai neuvoja työhakemusteksteihin)
 • lyhytkoulutuksia
 • mahdollisuuden verkostoitumiseen ja työllistymiseen alueen yrityksiin osa- tai kokoaikaisesti

Palvelun aikana asiakas voi tarpeen mukaan osallistua opistojen valmennusryhmiin, työllistyä (mahdollisin tukitoimin) tai hakeutua ammatillisen koulutuksen tarjoamaan koulutukseen.

Ohjauksen avulla asiakkaan oma elämänhallinta lisääntyy, digi- ja viestintätaitojen ja muut tarvittavat avaintaidot kehittyvät opiston valmennuksessa tai ammatillisessa oppilaitoksessa. Asiakas voi myös mahdollisesti osallistua työkokeiluun yrityksessä.​

Hankkeen tarjoamat valmennukset

 • digitaidot
 • työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen
 • stressinhallinta ja palautuminen
 • vuorovaikutus ja viestintä

Hankkeen toimintakausi on 1.9.2023 – 31.10.2024.

Hankkeen toteuttaa Sastamalan Opisto yhteistyössä Saskyn Vammalan ammattikoulun ja Petäjä-opiston kanssa Sastamalan, Parkanon ja Hämeenkyrön alueella. 

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Koulutus on rahoitettu Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineellä (RRF), joka on EU:n elpymisvälineen (Next Generation EU) suurin ohjelma. Rahoituksen on myöntänyt Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Lisätietoja hankkeesta antaa:

Opinto- ja uraohjaaja, valmentaja
Satu Ohrala
p. 040 526 4957
satu.ohrala1@sastamala.fi