Käsikirja epämuodollisen osaamisen tunnistamiseksi nyt julkaistu!

Käsikirja epämuodollisen osaamisen tunnistamiseksi nyt julkaistu!

Elinikäinen oppiminen ja oppiminen tutkintoon tähtäävien oppilaitosten ulkopuolella on todella tärkeää! Esimerkiksi opiston kielikurssilla voi oppia monikulttuurisia taitoja, käsityökurssilla ongelmanratkaisutaitoja ja liikuntakurssilla vuorovaikutustaitoja varsinaisen opetettavan aiheen lisäksi! Usein nämä taidot jäävät kuitenkin helposti huomaamatta sekä opettajilta, työnantajilta, että oppijoilta itseltään.

Tutustu Skills Rec -hankkeessa luotuun käsikirjaan, jossa tarjotaan käytännön esimerkkejä ja harjoituksia epämuodollisen osaamisen näkyväksi tekemiseksi. Käsikirja on suunnattu erityisesti aikuiskouluttajille.

Käsikirja on jakautunut kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa valotetaan epämuodollisen osaamisen, pehmeiden taitojen ja avaintaitojen teoreettista viitekehystä, eli kerrotaan mitä tarkoittaa epämuodollinen osaaminen ja miksi se on tärkeää. Osiossa esitellään myös hankkeen kumppanimaissa oppijoiden ja aikuiskouluttajien tarpeista tehty tutkimus, jonka pohjalle käsikirja perustuu.

Toisen osion alussa jatketaan käsikirjan metodologian avaamista: siinä kerrotaan mitä tarkoittavat käsikirjan peruskäsitteet eli osaamisen tunnistaminen, tunnustaminen ja todentaminen. Sivulta 48 alkaen päästään kiinni konkretiaan! Kappaleet 6 ja 7 esittelevät käsikirjaan valikoituneet avaintaidot (esim. digitaidot, vuorovaikutustaidot tai kulttuuritietoisuus) ja tarjoavat laajan valikoiman pedagogisia menetelmiä avaintaitojen näkyväksi tekemiseen. Kappaleessa 8 syvennytään Open Badge -osaamismerkkijärjestelmään ja kerrotaan kuinka sitä voi käyttää opetuksen apuna.

Käsikirjan löydät tämän linkin takaa.

Oppimista syventäviä lukuhetkiä!

Lue lisää kansainvälisesta Skills Rec -hankkeesta täältä.

Skills Rec -hankkeen logo
outikautonen

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status