Tulossa syksyllä 2020!

Erityispedagogiikan aineopinnot, 35 op, (2020-2022)

  • Erityiskasvatuksen historia 3 op 
  • Puheen, kielen ja kommunikaation vaikeudet 3 op 
  • Sosiaalis-emotionaaliset vaikeudet ja vahvuudet erityispedagogiikan näkökulmasta 5 op 
  • Oppimisvaikeudet pedagogisena haasteena 5 op 
  • Neurologiset kehityshäiriöt ja vammaisuus 3 op 
  • Koulutuksen ja opetuksen arviointi 4 op 
  • Empiiriset tutkimusmenetelmät kasvatustieteissä 4 op 
  • Proseminaari 8 op

Ilmoittautuminen opintoihin alkaa 10.8.2020.

Opintojen aikataulu tarkentuu kesäkuun alkuun mennessä.

0