Ei tarjontaa lukuvuonna 2021-2022

Erityispedagogiikan aineopinnot, 35 op, (2020-2022)

  • Erityiskasvatuksen historia 3 op 
  • Puheen, kielen ja kommunikaation vaikeudet 3 op 
  • Sosiaalis-emotionaaliset vaikeudet ja vahvuudet erityispedagogiikan näkökulmasta 5 op 
  • Oppimisvaikeudet pedagogisena haasteena 5 op 
  • Neurologiset kehityshäiriöt ja vammaisuus 3 op 
  • Koulutuksen ja opetuksen arviointi 4 op 
  • Empiiriset tutkimusmenetelmät kasvatustieteissä 4 op 
  • Proseminaari 8 op


Syksyn 2020 opintopiirit:

Opintojen aloitusinfo 7.9. klo 17-18.45 (itsenäinen osallistuminen etälähetykseen Turusta tai paikan päällä opistolla), muut opintopiirit torstaisin klo 17-19.15 17.9., 8.10., 5.11., 26.11. 10.12.

Kevään 2021 opintopiirit:

28.1., 11.3., 18.3. Lisäksi opintojakson Sosiaalis-emotionaaliset vaikeudet ja vahvuudet 5 op opetus järjestetään kevätlukukaudella 2021 ja opetusajat ilmoitetaan syyslukukaudella 2020. Myös opintojakso Laaja-alaiset kehityksen ja oppimisen haasteet sekä tukeminen 3 op ajoittuu kevät- tai syyslukukaudelle 2021. Ajankohta tarkentuu syyslukukaudella 2020.

Syksyn 2021 opintopiirit:

23.9., 28.10. + 2 opintopiiriä viikolta 46 alkaen.

Keväällä 2022 on yksi seminaaripäivä, joka päättää aineopinnot.

Lisätietoja opinnoista Turun Avoimen Yliopiston verkkosivuilla.

Ilmoittautuminen opintoihin alkaa 12.8.2020.