Kielikukkanen-mallin tarkoitus on helpottaa kansalaisopistojen kieltenopiskelijoiden kurssivalintaa.

Kielikukkasen terälehden kuva kielten kurssinumeron yhteydessä kuvaa kurssityyppiä:

Yleiskursseilla harjoitellaan kaikkia kielen osa-alueita: kuullun ja luetun ymmärtämistä, puhumista ja kirjoittamista. Usein käytetään oppikirjaa ja tehdään kotitehtäviä. Yleiskurssit etenevät tasolta toiselle pitkän tähtäimen periaatteella. ​ Tällainen kurssi on esim. Buenas Migas 1, Paso 1 – espanjan alkeiskurssi.

Keskustelukursseilla keskitytään suullisen vuorovaikutuksen kehittämiseen. Työskentelytavat tunneilla vaihtelevat ja usein opiskelijat voivat myös itse vaikuttaa keskusteltavien aiheiden valintaan. Opiskelun tavoitteena on parantaa kielen käytön varmuutta, sujuvuutta ja ääntämistä sekä sanastoa ja käyttökieltä, esim. mielipiteen ilmaisua ja ilmaisumuodon valintaa. ​ Tällainen kurssi on esim. Charlamos en español, espanjan keskustelukurssi

Täsmäkurssit on suunniteltu tiettyä asiakasryhmää varten. Kurssit ovat kaikille avoimia, mutta opettaja suunnittelee kurssin sisällön ja opetusmuodon asiakasryhmää silmällä pitäen. Tällainen kurssi on esim. Kielten yksilöopetus.

Teemakursseilla kieltä opitaan jonkin tietyn teeman näkökulmasta. Ne voivat myös käsitellä jotain tiettyä kielen osa-aluetta (esim. ääntämistä) tai keskittyä tiettyjen aineiden väliseen yhteistyöhön. Tällainen kurssi on esim. Latina: Latinam cum grano salis – latinaa suolahippusen kera.

Tehokursseilla opiskelu on tavoitteellista, tehokasta ja nopeaa. Kurssit ovat yleensä monimuotokursseja eli niillä käytetään verkkoalustaa ja opiskelija sitoutuu suorittamaan kotitehtäviä reaaliaikaisten tapaamisten välissä. Kurssi voi sisältää tasotestin, jonka perusteella opiskelija hyväksytään kurssille. Tällainen kurssi on esim. Saksa: Freut mich 1, saksan alkeisjatko verkossa.

Kielikukkanen-malli syntyi Opetushallituksen rahoittamassa hankkeessa lukuvuonna 2020-2021 ja sen työstöä jatkettiin jatkohankkeessa v. 2021-2022. Etelä-Helsingin kansalaisopiston koordinoimissa hankkeissa olivat mukana Vaasan kansalaisopisto Alma / Vasa medborgarinstitut Alma, Kalliolan ja Kuopion kansalaisopistot (2020-2022), sekä Jyväskylän kansalaisopisto ja Revontuli-Opisto (2021-2022). Sastamalan Opistossa kielikukkanen otettiin käyttöön syksyllä 2022.

Lisätietoa:

Koulutussuunnittelija Johanna Sahlgren 
040 635 8613, 
johanna.sahlgren@sastamalanopisto.fi