Ilmoittautuminen ja aktiiviopiskelijan maksut

Lue ilmoittautumisohjeet ja säännöt ennen ilmoittautumista. Ilmoittautuessasi hyväksyt säännöt. Ilmoittautuminen päättyy viikkoa ennen kunkin kurssin alkamista.

Mikäli sähköinen ilmoittautuminen ei ole mahdollista, voit ilmoittautua myös:

  • paikan päällä opiston toimistossa (Onkiniemenkatu 1, 38200 Sastamala)
  • puhelimitse opiston toimistoon palvelusihteereille: Arja 040 1382033 ja Kristiina 040 138 2034

Sähköinen ilmoittautumisjärjestelmä takaa opiskelijoiden pääsyn varaamaan opiskelupaikkansa todellisen ilmoittautumisjärjestyksen mukaan. Ohjelma ilmoittaa, milloin kurssin aloituspaikat ovat täynnä ja minkä varasijan mahdollisesti saat. Saat tiedon opiskelupaikasta heti ilmoittautumisen yhteydessä. Voit myös perua ilmoittautumisesi kurssikaupassa.

Aktiiviopiskelijan maksut

Aktiiviopiskelijaksi voi tulla maksamalla 90 € lukukausimaksun. Aktiivimaksu on lukukausimaksu, jolla voit osallistua rajoituksetta lähes kaikille opiston kursseille. Aktiivimaksun piiriin eivät kuulu yli 70 euron kurssit, yksilö- ja pariopetus, avoimen yliopiston kurssit eivätkä tutkintoon tähtäävät kurssit.

Ilmoittautuminen aktiiviopiskelijaksi onnistuu verkossa normaalin kurssi-ilmoittautumisen tapaan. Jos ilmoittaudut aktiiviopiskelijaksi, älä maksa yksittäisiä kurssimaksuja. Syksyn aktiivimaksu on voimassa vuoden loppuun saakka ja kevään maksu heinäkuun loppuun saakka.

Työttömän ja pienituloisen eläkeläisen aktiivimaksu 15 €

Opiston toimialueen työttömälle työnhakijalle (koodi 02, 03, 07 tai 08) ja eläkeläiselle, jonka tulot ovat kuukaudessa keskimäärin korkeintaan 1 300 €, lukukauden aktiivimaksu on 15 €. Työttömiltä vaaditaan todistus työnhaun voimassaolosta ja pienituloisilta eläkeläisiltä verotustodistus. Todistus tulee esittää opiston toimistossa tai osastonjohtajalle aktiiviopiskelijaksi ilmoittautuessa, ja siksi ilmoittautumista ei voi tehdä verkossa.

Alennettuun aktiivimaksuun oikeutettu opiskelija voi kuitenkin ilmoittautua kursseille tavalliseen tapaan kurssikaupassa. Aktiiviopiskelijaksi ilmoittautuminen tulee hoitaa toimistolla syyskauden osalta syyskuun loppuun mennessä ja kevätkaudella tammikuun loppuun mennessä.

Lasten ja nuorten aktiivimaksu

Alle 18-vuotiaat voivat ilmoittautua aktiiviopiskelijaksi maksamalla 42 € lukukausimaksun. Ilmoittautua voi kurssikaupassa tavallisen kurssi-ilmoittautumisen tapaan.

Alennettu aktiivimaksu pienituloisten perheiden lapsille

Vanhemmat, jotka ovat pienituloisia esimerkiksi työttömyyden, osa-aikatyön, yksinhuoltajuuden, pitkän sairausloman tai eläkkeen takia voivat ilmoittaa lapsensa aktiiviopiskelijaksi 15 € lukukausihintaan. Alennettuun hintaan oikeutettujen aktiiviopiskelijoiden ilmoittautuminen tapahtuu opiston toimistossa.

Ilmoittautumisaika ja muut säännöt

Aktiiviopiskelijaksi ilmoittaudutaan syyslukukaudelle 30.9.2024 mennessä. Muina aikoina aktiiviopiskelijaksi ei voi ilmoittautua. Ilmoittautuminen tapahtuu opiston toimistossa tai verkossa. Aktiivimaksu laskutetaan opintomaksun tapaan. Aktiiviopiskelija pääsee ilman eri maksua lähes kaikille kursseille kaikissa osastoissa sinä aikana kun aktiivimaksu on voimassa. Kursseille täytyy kuitenkin ilmoittautua. Aktiivimaksu ei koske musiikin tai kielten yksilö- tai pariopetusta, avointa yliopistoa, eikä yli 70 € lukukauden kursseja. Aktiiviopiskelijalle ei taata pääsyä kurssille, jonka osallistujamääriä joudutaan karsimaan. Aktiiviopiskelijan odotetaan osallistuvan valitsemiinsa opintoihin säännöllisesti, koska poissaolot ja ryhmien vaihtamiset häiritsevät muiden ryhmäläisten oppimista. Jos aktiiviopiskelija ei osallistu kurssille kertaakaan tai vain yhden kerran, eikä peru ilmoittautumistaan opiston toimistoon, lähetetään hänelle 20 € suuruinen toimistomaksu aiheettomasta kurssipaikan varaamisesta.