Archives toukokuu 2024

Asiakastarina: Tsemppiä Urapolulle! -hankkeen asiakas Rami mukana työnvarjostuspäivässä

Asiakastarina: Tsemppiä Urapolulle! -hankkeen asiakas Rami mukana työnvarjostuspäivässä

Rami Kallio on ollut mukana Tsemppiä Urapolulle! -hankkeessa ja pääsi 23.5. osallistumaan Job Shadow -päivään autoliike Auto-Iirossa. Työvarjostuspäivä tarjosi Ramille arvokasta kokemusta ja mahdollisuuden tutustua autoliikkeen työtehtäviin, mikä oli tärkeä askel hänen urapolkunsa kehittämisessä.

– Pääsin näkemään, miten autot saapuvat liikkeeseen ja miten ne valmistellaan myyntiä varten. Tämä sisälsi autojen tarkastamisen, puhdistamisen ja tarvittaessa pienten huoltotoimenpiteiden tekemisen. Huomasin, että järjestelmällisyys ja tarkkuus ovat tässä työssä todella tärkeitä, Rami kertoo.

Sastamalan Opisto Tsemppiä urapolulle! -hanke_kuva_Rami_ Ilari Mehtonen

– Kaiken kaikkiaan Job Shadow -päivä Auto-Iirossa oli mahtava kokemus. Se antoi minulle paljon uutta tietoa ja vahvisti kiinnostustani työskennellä autoliikkeessä. Haluan kiittää Auto-Iiroa tästä mahdollisuudesta ja Tsemppiä Urapolulle! -hanketta tuestaan. Suosittelen lämpimästi kaikille tällaisia työvarjostuspäiviä, sillä ne tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden oppia ja kasvaa ammatillisesti, Rami jatkaa.

Rami on osallistunut Sastamalan Opiston järjestämille osaamista vahvistaville valmennuskursseille sekä uravalmentaja Satu Ohralan järjestämälle uraklinikalle. Näiden kurssien avulla hän on vahvistanut osaamistaan erityisesti digitaidoissa ja hyvinvoinnissa. Tämä lisäkoulutus on auttanut Ramin työskentelyä ja parantanut hänen valmiuksiaan erilaisiin tehtäviin.

Työkokemusta Ramilla on monipuolisesti erilaisista tehtävistä, kuten pyykkihuollosta, siivouksesta, ruokahuollosta, ulkoalueiden hoitotyöstä ja jätehuollosta. Hänellä on taito hoitaa työtehtävät itsenäisesti ja tehokkaasti. Lisäksi Rami toimii seuramiehenä ja vertaistukena muille.

Job Shadow -päivä Auto-Iirossa oli Ramille merkittävä tilaisuus. Se antoi hänelle uusia näkökulmia ja vahvisti hänen itsevarmuuttaan työelämässä. Rami on osoittanut potentiaaliaan kehittyä edelleen, ja hänen avoin asenteensa sekä sitoutumisensa työtehtäviin tekevät hänestä arvokkaan jäsenen missä tahansa työyhteisössä.

Uravalmentajan ajatuksia

Satu Ohrala korostaa, kuinka tärkeää on, että yritykset kantavat yhteiskuntavastuuta tarjoamalla mahdollisuuden työn seuraamiseen. – Näillä päivillä on valtava merkitys uuden uran suunnittelussa, Ohrala sanoo. – Ne eivät ainoastaan anna konkreettista kokemusta, vaan myös lisäävät osallistujien itsevarmuutta ja motivaatiota. Yritysten yhteiskuntavastuu näkyy parhaimmillaan juuri näissä tilanteissa, joissa ne antavat tilaisuuden ja tukevat yksilöiden kasvua ja kehitystä.

Ohrala uskoo, että Ramilla on loistavat mahdollisuudet menestyä urallaan juuri näiden kokemusten ansiosta. Työhöntutustumispäivät tarjoavat realistisen kuvan työelämästä ja auttavat tekemään parempia uravalintoja. – Ramin tilanteessa oleville henkilöille nämä tilaisuudet ovat korvaamattomia. Ne näyttävät, että yritykset välittävät ja ovat valmiita investoimaan yksilöiden tulevaisuuteen, Ohrala toteaa.

Tutustu Tsemppiä Urapolulle! -hankkeeseen.

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Koulutus on rahoitettu Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineellä (RRF), joka on EU:n elpymisvälineen (Next Generation EU) suurin ohjelma. Rahoituksen on myöntänyt Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Tsemppiä urapolulle! -hanke Job Shadow -päivässä 23.5.

Tsemppiä urapolulle! -hanke osallistui 23.5. Vates-säätiön koordinoimaan Job Shadow Day’hin.

Job Shadow Day oli tilaisuus henkilöille, joiden elämäntilanne, sairaus tai vamma vaikeuttavat työllistymistä. Päivän tarkoituksena oli tuoda esille erityistarpeita omaavien henkilöiden osaaminen ja motivaatio työntekoon.

Hankkeen toiminta-alueelta saatiin kiitettävästi yrityksiä mukaan tarjoamaan työnseurantapaikkoja hankkeen asiakkaille.

Osallistujat ja työnseurantaa tarjoavat yritykset saivat on Vatesilta kunniakirjat tapahtumapäivän jälkeen.

Hankkeen toiminta-alueella Sastamalassa ja Parkanossa mukana olevat organisaatiot:

Sastamala

ABC Kiikoinen
Yhteyshenkilö: Eerica Isonokari, eerica.isonokari@sok.fi

Aseman kenkä
Yhteyshenkilö: Marianne Haapamäki, puhelin: 0400 745 416, sähköposti: marianne.haapamaki@kopteri.net

Auto-Iiro Oy
Yhteyshenkilö: Janne Kanerva, puhelin: 044 719 0882, sähköposti: janne.kanerva@autoiiro.fi

Jennin Herkkupalvelu Oy
Yhteyshenkilö: Jenni Suominen, puhelin: 044 308 1654

Levorannan Autoliike Oy
Yhteyshenkilö: Kai-Lasse Wallin, puhelin: 0500 737 659, sähköposti: kai-lasse.wallin@levoranta.fi

Mehiläinen Hoivapalvelut Oy
Yhteyshenkilö: Minna Kollin, puhelin: 040 786 6857, sähköposti: minna.kollin@mainiokodit.fi

Mieli Tukitalo Mielenterveys ry
Yhteyshenkilö: Eeva Kollin, puhelin: 044 749 6477, sähköposti: eeva.kollin@tukitalo.com

Sastamalan kaupunginkirjasto
Yhteyshenkilö: Liisa Oravasaari, puhelin: 050 342 5523, sähköposti: liisa.oravasaari@sastamala.fi

Parkano

Kolmostien Terveys Oy / Väistön ryhmäkoti
Yhteyshenkilö: Minna Leppäharju, puhelin. 044 786 5707, sähköposti: minna.leppaharju@pihlajalinna.fi

Kolmostien Terveys Oy / Kotiateria-auto
Yhteyshenkilö: Sarianne Mäki-Mantila, puhelin: 040 683 7341, sähköposti: sarianne.maki-mantila@pihlajalinna.fi

Kuljetusliike Sami Koskinen Oy
Yhteyshenkilö: Toni Nevanperä, puhelin: 050 561 7246, sähköposti: toni.nevanpera@skoskinen.fi

Parkanon kaupunki / Tekn.
Yhteyshenkilö: Elisa Simola, puhelin: 044 786 5671, sähköposti: elisa.simola@parkano.fi

Parkanon Kone ja Metalli Oy
Yhteyshenkilö: Timo Riihiviita, puhelin: 040 504 1236, sähköposti: timo.riihiviita@gmail.com

Parkanon seurakunta
Yhteyshenkilöt: Tuija Haukkaluoma, puhelin: 040 804 9654, sähköposti: tuija haukkaluoma@evl.fi ja Heidi Viita-Virtanen, puhelin: 040 804 9655, sähköposti: heidi.viita-virtanen@evl.fi

Osallistujat on listattu myös Vatesin verkkosivuilla.

Lue myös: https://sastamalanopisto.fi/blog/2024/04/03/tsemppia-urapolulle-hanke-on-mukana-job-shadow-day-paivassa-23-5-2024/

Lisätietoja hankkeesta antaa:

Opinto- ja uraohjaaja, valmentaja
Satu Ohrala
p. 040 526 4957
satu.ohrala1@sastamala.fi

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Koulutus on rahoitettu Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineellä (RRF), joka on EU:n elpymisvälineen (Next Generation EU) suurin ohjelma. Rahoituksen on myöntänyt Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Special Rescue -toiminnalle EU-rahoitusta toiminnan kehittämiseen ja skaalaukseen

Special Rescue – toimintaa eli erityistä tukea tarvitsevien aikuisten palokuntatoimintaa järjestetään Pirkanmaan pelastuslaitoksen sopimuspalokunnassa, Illon VPK:ssa.

Ryhmässä järjestetään toiminnallista tekemistä arjen turvallisuuteen, ensiapuun ja soveltavasti
palokuntatoimintaan liittyen. Ryhmän kaikki osallistujat ovat lievästi kehitysvammaisia. Erityistä tukea
tarvitseva voi olla myös erilaisia neuropsykiatrisia haasteita omaava henkilö. Kehitysvammaisia henkilöitä
on Suomessa noin 50 000 ja erityistä tukea tarvitsevia huomattavasti enemmän.

Hankkeen pääasiallisena tavoitteena on Special Rescue -toiminnan laajentaminen Pirkanmaan alueella ja sen kautta erityistä tukea tarvitsevien osallistujien osallisuuden kokemuksen lisääntyminen ja heidän kiinnittymisensä vahvemmin yhteiskuntaan. Pirkanmaan hyvinvointialueen alueella on 63 paloasemaa, joista kuuteen on tavoitteena aloittaa Special Rescue -toimintaa hankkeen aikana. Palokuntatoiminnan myötä heidän elämäänsä tulee uusia ihmisiä ja uusi yhteisö monesti pienen lähipiirin lisäksi ja palvelujärjestelmän ulkopuolelta.

Osallistujien turvataidot lisääntyvät. Turvataitojen lisääntyminen koetaan tärkeäksi kansalaistaidoksi niin oman itsen kuin lähiyhteisön sekä yhteiskunnankin kannalta. Kouluttajien määrä lisääntyy sekä heidän osaamisensa. Lisäksi he työllistyvät omalla alueellaan. Tavoitteena tällä hankkeella on saada käynnistettyä erityistä tukea tarvitsevien palokuntatoimintaa eri alueilla Pirkanmaalla sekä lisätä toiminnan tietoisuutta kansallisesti ja kansainvälisesti. Toiminnan käynnistämisen tulee tapahtua eri toimintamalleilla alueellisen tarpeen mukaisesti. Tavoitteena toiminnan vakiinnuttaminen osaksi suomalaista koulutusjärjestelmää ja elinikäistä oppimista. Toimenpiteiden tuloksena on myös Special Rescue -kouluttajatoiminnan käynnistäminen. Hanke toteutetaan EU-osarahoituksella Pirkanmaan pelastuslaitoksen ja Illon Vapaaehtoisen palokuntayhdistyksen kumppanuushankkeena.

Sastamalan Opistolla merkittävä rooli toiminnan alkuun saattamisessa ja edelleen toiminnan mahdollistajana

Special Rescue -toiminta käynnistyi vuonna 2020 ja se on vakiintunut omaksi osastokseen
palokuntayhdistyksessä sekä osaksi toiminnassa mukana olevaa Sastamalan Opistoa. Opetus järjestetään
Sastamalan opiston kurssina Illon VPK:n tiloissa ja varusteilla. Toimintaa järjestetään kahden tunnin
harjoituksina joka toinen viikko ja kesällä intensiivikurssina eli kesäleirinä sekä erilaisina lyhytkursseina.
Kiinnostusta Special Rescue -toiminnan aloittamiseen muissakin palokunnissa on. Vastaavalle toiminnalle
on ollut kysyntää kansallisesti sekä kansainvälisestikin.

Julkisuudessa on keskusteltu paljon erityisryhmien osallisuudesta. Kehitysvammaiset nähdään usein
palvelujen käyttäjinä ja toiminnan kohteina. Kehitysvammaisten osallisuutta leimaa se, että osallisuus on
ulkoa tuotettua. Sosiaalinen osallisuus rajautuu usein lapsuuden perheeseen ja lähisuvun yhteisöön sekä
palvelujärjestelmän luomiin yhteisöihin. Hankkeen tarkoituksena on edesauttaa osallisuuden
lisääntymistä/laajenemista harrastustoimintaan ja yhteiskuntaan. Kansalais- ja turvataitojen karttuessa,
osallisuuden kokemus kasvaa. Lisäksi turvataitojen opettaminen erityisryhmille on tärkeä osa kaikille
yhteisiä kansalaistaitoja. Turvataitojen vahvistaminen lisää henkilöiden pystyvyyden ja turvallisuuden
tunteita. Turvataidot hyödyttävät myös yhteisöä.

Sastamalan Opisto ja Sastamalan musiikkiopisto saivat uuden yhteneväisen visuaalisen ilmeen

Sastamalan Opisto ja Sastamalan musiikkiopisto saivat uuden yhteneväisen visuaalisen ilmeen

Sastamalan Opiston ja Sastamalan musiikkiopiston brändi-ilme kirkastui keväällä 2024 opistojen saadessa uudet logot. Uudistuksen tavoitteena on ollut nykyaikaistaa molempien opistojen visuaalinen olemus yhtenäiseksi.

Tavoitteena oli luoda vahva, lämminhenkinen, selkeä sekä helposti tunnistettava visuaalinen ilme. Musiikkiopiston ilmeessä uudistettiin lähtökohtaisesti kaikki logosta värimaailmaan. Sastamalan Opistolla säilyivät samat värit sävyjä uudistaen. Tärkeänä lähtökohtana muotokielessä ja värimaailmassa oli saavutettavuus.

Opistojen tarkoituksena on olla helposti lähestyttäviä ja monipuolisella opetustarjonnallaan elämän rikastuttajia ja innostajia eri elämänvaiheisiin aivan kaikenikäisille. Opistojen brändi-identiteetti päivittyy näin tähän päivään.

Uudistus aloitettiin kevättalvella ja sitä on tehty yhteistyössä molempien opistojen, Sastamalan kaupungin viestinnän ja markkinoinnin sekä ilmeen toteuttaneen mainostoimisto Daddy Oy:n kesken. Uudistuksen tavoitteena on ollut entistä selkeämpi ja yhtenäisempi brändi sekä sukunäköisyys saman hallinnon alla toimiville opistoille. Aiemmin molemmilla oli täysin toisistaan poikkeava visuaalinen ilme.

Opistot jatkokehittävät erityisesti verkkoviestintäänsä ja valmistautuvat uuden visuaalisen ilmeen käyttöönottoon ja jalkauttamiseen.


Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status