Asiakastarina: Tsemppiä Urapolulle! -hankkeen asiakas Rami mukana työnvarjostuspäivässä

Asiakastarina: Tsemppiä Urapolulle! -hankkeen asiakas Rami mukana työnvarjostuspäivässä

Asiakastarina: Tsemppiä Urapolulle! -hankkeen asiakas Rami mukana työnvarjostuspäivässä

Rami Kallio on ollut mukana Tsemppiä Urapolulle! -hankkeessa ja pääsi 23.5. osallistumaan Job Shadow -päivään autoliike Auto-Iirossa. Työvarjostuspäivä tarjosi Ramille arvokasta kokemusta ja mahdollisuuden tutustua autoliikkeen työtehtäviin, mikä oli tärkeä askel hänen urapolkunsa kehittämisessä.

– Pääsin näkemään, miten autot saapuvat liikkeeseen ja miten ne valmistellaan myyntiä varten. Tämä sisälsi autojen tarkastamisen, puhdistamisen ja tarvittaessa pienten huoltotoimenpiteiden tekemisen. Huomasin, että järjestelmällisyys ja tarkkuus ovat tässä työssä todella tärkeitä, Rami kertoo.

Sastamalan Opisto Tsemppiä urapolulle! -hanke_kuva_Rami_ Ilari Mehtonen

– Kaiken kaikkiaan Job Shadow -päivä Auto-Iirossa oli mahtava kokemus. Se antoi minulle paljon uutta tietoa ja vahvisti kiinnostustani työskennellä autoliikkeessä. Haluan kiittää Auto-Iiroa tästä mahdollisuudesta ja Tsemppiä Urapolulle! -hanketta tuestaan. Suosittelen lämpimästi kaikille tällaisia työvarjostuspäiviä, sillä ne tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden oppia ja kasvaa ammatillisesti, Rami jatkaa.

Rami on osallistunut Sastamalan Opiston järjestämille osaamista vahvistaville valmennuskursseille sekä uravalmentaja Satu Ohralan järjestämälle uraklinikalle. Näiden kurssien avulla hän on vahvistanut osaamistaan erityisesti digitaidoissa ja hyvinvoinnissa. Tämä lisäkoulutus on auttanut Ramin työskentelyä ja parantanut hänen valmiuksiaan erilaisiin tehtäviin.

Työkokemusta Ramilla on monipuolisesti erilaisista tehtävistä, kuten pyykkihuollosta, siivouksesta, ruokahuollosta, ulkoalueiden hoitotyöstä ja jätehuollosta. Hänellä on taito hoitaa työtehtävät itsenäisesti ja tehokkaasti. Lisäksi Rami toimii seuramiehenä ja vertaistukena muille.

Job Shadow -päivä Auto-Iirossa oli Ramille merkittävä tilaisuus. Se antoi hänelle uusia näkökulmia ja vahvisti hänen itsevarmuuttaan työelämässä. Rami on osoittanut potentiaaliaan kehittyä edelleen, ja hänen avoin asenteensa sekä sitoutumisensa työtehtäviin tekevät hänestä arvokkaan jäsenen missä tahansa työyhteisössä.

Uravalmentajan ajatuksia

Satu Ohrala korostaa, kuinka tärkeää on, että yritykset kantavat yhteiskuntavastuuta tarjoamalla mahdollisuuden työn seuraamiseen. – Näillä päivillä on valtava merkitys uuden uran suunnittelussa, Ohrala sanoo. – Ne eivät ainoastaan anna konkreettista kokemusta, vaan myös lisäävät osallistujien itsevarmuutta ja motivaatiota. Yritysten yhteiskuntavastuu näkyy parhaimmillaan juuri näissä tilanteissa, joissa ne antavat tilaisuuden ja tukevat yksilöiden kasvua ja kehitystä.

Ohrala uskoo, että Ramilla on loistavat mahdollisuudet menestyä urallaan juuri näiden kokemusten ansiosta. Työhöntutustumispäivät tarjoavat realistisen kuvan työelämästä ja auttavat tekemään parempia uravalintoja. – Ramin tilanteessa oleville henkilöille nämä tilaisuudet ovat korvaamattomia. Ne näyttävät, että yritykset välittävät ja ovat valmiita investoimaan yksilöiden tulevaisuuteen, Ohrala toteaa.

Tutustu Tsemppiä Urapolulle! -hankkeeseen.

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Koulutus on rahoitettu Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineellä (RRF), joka on EU:n elpymisvälineen (Next Generation EU) suurin ohjelma. Rahoituksen on myöntänyt Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Opisto

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status