Archives 16.5.2024

Special Rescue -toiminnalle EU-rahoitusta toiminnan kehittämiseen ja skaalaukseen

Special Rescue – toimintaa eli erityistä tukea tarvitsevien aikuisten palokuntatoimintaa järjestetään Pirkanmaan pelastuslaitoksen sopimuspalokunnassa, Illon VPK:ssa.

Ryhmässä järjestetään toiminnallista tekemistä arjen turvallisuuteen, ensiapuun ja soveltavasti
palokuntatoimintaan liittyen. Ryhmän kaikki osallistujat ovat lievästi kehitysvammaisia. Erityistä tukea
tarvitseva voi olla myös erilaisia neuropsykiatrisia haasteita omaava henkilö. Kehitysvammaisia henkilöitä
on Suomessa noin 50 000 ja erityistä tukea tarvitsevia huomattavasti enemmän.

Hankkeen pääasiallisena tavoitteena on Special Rescue -toiminnan laajentaminen Pirkanmaan alueella ja sen kautta erityistä tukea tarvitsevien osallistujien osallisuuden kokemuksen lisääntyminen ja heidän kiinnittymisensä vahvemmin yhteiskuntaan. Pirkanmaan hyvinvointialueen alueella on 63 paloasemaa, joista kuuteen on tavoitteena aloittaa Special Rescue -toimintaa hankkeen aikana. Palokuntatoiminnan myötä heidän elämäänsä tulee uusia ihmisiä ja uusi yhteisö monesti pienen lähipiirin lisäksi ja palvelujärjestelmän ulkopuolelta.

Osallistujien turvataidot lisääntyvät. Turvataitojen lisääntyminen koetaan tärkeäksi kansalaistaidoksi niin oman itsen kuin lähiyhteisön sekä yhteiskunnankin kannalta. Kouluttajien määrä lisääntyy sekä heidän osaamisensa. Lisäksi he työllistyvät omalla alueellaan. Tavoitteena tällä hankkeella on saada käynnistettyä erityistä tukea tarvitsevien palokuntatoimintaa eri alueilla Pirkanmaalla sekä lisätä toiminnan tietoisuutta kansallisesti ja kansainvälisesti. Toiminnan käynnistämisen tulee tapahtua eri toimintamalleilla alueellisen tarpeen mukaisesti. Tavoitteena toiminnan vakiinnuttaminen osaksi suomalaista koulutusjärjestelmää ja elinikäistä oppimista. Toimenpiteiden tuloksena on myös Special Rescue -kouluttajatoiminnan käynnistäminen. Hanke toteutetaan EU-osarahoituksella Pirkanmaan pelastuslaitoksen ja Illon Vapaaehtoisen palokuntayhdistyksen kumppanuushankkeena.

Sastamalan Opistolla merkittävä rooli toiminnan alkuun saattamisessa ja edelleen toiminnan mahdollistajana

Special Rescue -toiminta käynnistyi vuonna 2020 ja se on vakiintunut omaksi osastokseen
palokuntayhdistyksessä sekä osaksi toiminnassa mukana olevaa Sastamalan Opistoa. Opetus järjestetään
Sastamalan opiston kurssina Illon VPK:n tiloissa ja varusteilla. Toimintaa järjestetään kahden tunnin
harjoituksina joka toinen viikko ja kesällä intensiivikurssina eli kesäleirinä sekä erilaisina lyhytkursseina.
Kiinnostusta Special Rescue -toiminnan aloittamiseen muissakin palokunnissa on. Vastaavalle toiminnalle
on ollut kysyntää kansallisesti sekä kansainvälisestikin.

Julkisuudessa on keskusteltu paljon erityisryhmien osallisuudesta. Kehitysvammaiset nähdään usein
palvelujen käyttäjinä ja toiminnan kohteina. Kehitysvammaisten osallisuutta leimaa se, että osallisuus on
ulkoa tuotettua. Sosiaalinen osallisuus rajautuu usein lapsuuden perheeseen ja lähisuvun yhteisöön sekä
palvelujärjestelmän luomiin yhteisöihin. Hankkeen tarkoituksena on edesauttaa osallisuuden
lisääntymistä/laajenemista harrastustoimintaan ja yhteiskuntaan. Kansalais- ja turvataitojen karttuessa,
osallisuuden kokemus kasvaa. Lisäksi turvataitojen opettaminen erityisryhmille on tärkeä osa kaikille
yhteisiä kansalaistaitoja. Turvataitojen vahvistaminen lisää henkilöiden pystyvyyden ja turvallisuuden
tunteita. Turvataidot hyödyttävät myös yhteisöä.


Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status