Tsemppiä urapolulle! -hankkeen asiakastarina: Tanja sai työpaikan

Tsemppiä urapolulle! -hankkeen asiakastarina: Tanja sai työpaikan

Tsemppiä urapolulle! -hankkeen asiakastarina: Tanja sai työpaikan

Tanja Raikusen tarina on inspiroiva esimerkki siitä, miten oikeanlaisen tuen, rohkaisun ja kannustamisen avulla voi löytää työpaikan.

Tanja, iloinen ja energinen nainen, oli pitkään etsinyt sopivaa työtä, jossa hän voisi hyödyntää aiemmin hankittua osaamistaan. Laitoshuoltajan koulutuksen ja aikaisempien työkokeilujen ansiosta hän oli hyvin valmistautunut työelämään, mutta palkkatyöpaikan löytäminen osoittautui kovin haasteelliseksi.

Tanja on mukana Tsemppiä urapolulle -hankkeessa, joka auttoi Tanjaa löytämään työpaikan ja tarjoaa arvokasta tukea osaamisen kehittämisen ja työllistymisen eri vaiheissa. Tanja on osallistunut Sastamalan Opistolla järjestetylle digitaitokurssille, joka on parantanut hänen valmiuksiaan käyttää nykyaikaisia tietoteknisiä välineitä työssään. Lisäksi hän käy hyvinvointia tukevaa valmennuskurssia, joka antaa hänelle työkaluja huolehtia omasta jaksamisestaan ja työkyvystään. Uravalmentaja Satu Ohralan pitämällä uraklinikalla Tanja laati itselleen CV:n sekä videoesittelyn.

Tanja saa Tsemppiä urapolulle! -hankkeesta tukea uravalmentaja Satulta sekä Sastamalan toimintakeskuksella tänä vuonna aloittaneelta työhönvalmentaja Kati Rantaselta, joka on mukana Tanjan urapolulla työllistymisen prosessin eri nivelvaiheissa tarjoten ohjausta, rohkaisua ja kannustusta. Sastamalan toimintakeskus on ollut tiiviisti mukana Tsemppiä Urapolulle! -hankkeessa projektin alkumetreiltä saakka.

Nyt Tanja on aloittanut työnsä laitoshuoltajana Lassila-Tikanojalla, ja hän tuntee että on löytänyt paikkansa. Työnantajana Lassila & Tikanoja panostaa työntekijöidensä perehdyttämiseen ja koulutukseen, mikä auttaa Tanjaa oppimaan nopeasti ja sopeutumaan uusiin tehtäviinsä. Tanja odottaa innolla monipuolisten taitojensa käyttämistä ja uusien asioiden oppimista. Hän on erityisen iloinen siitä, että hänen työpanoksensa auttaa pitämään työpaikan tilat puhtaina ja turvallisina kaikille.

Uravalmentajan ajatuksia

Uravalmentaja Satu korostaa ensimmäisen palkkasuhteisen työpaikan merkitystä yksilön elämässä. – Ensimmäinen palkkatyösuhde on usein ratkaiseva askel kohti taloudellista itsenäisyyttä ja ammatillista kehittymistä. Se tarjoaa mahdollisuuden todistaa omat taitonsa ja potentiaalinsa sekä rakentaa ja vahvistaa itseluottamusta. Täsmätyökykyisten kohdalla tämä on erityisen tärkeää, sillä se voi avata ovia ja poistaa ennakkoluuloja työmarkkinoilla, Satu toteaa.

– Kiitos kuuluu myös Lassila-Tikanojalle heidän yhteiskuntavastuullisesta toiminnastaan, joka ei ainoastaan tue työntekijöiden hyvinvointia, vaan myös edistää yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja inklusiivisuutta työelämässä, Satu kiittelee.

– Ensimmäinen työpaikka voi merkittävästi vahvistaa itsetuntoa ja itseluottamusta. Työssä menestyminen ja vastuullisten tehtävien hoitaminen antavat tunteen kyvykkyydestä ja arvostuksesta. Tämä voi positiivisesti vaikuttaa yksilön käsitykseen omasta identiteetistään ja roolistaan yhteiskunnassa, Satu Ohrala kiteyttää.

Monilla palvelualoilla kärsitään työvoimapulasta, samaan aikaan meillä on paljon työttömiä, jotka aidosti haluaisivat tehdä töitä. Kun erityisryhmät saataisiin mukaan työelämään niin halukkaat saisivat töitä, yritykset motivoituneita työntekijöitä ja yhteiskunta pystyisi ehkäisemään syrjäytymistä ja sen taloudellisia vaikutuksia.

Tanjan ensimmäinen palkkatyösuhde laitoshuoltajana Lassila-Tikanojalla on merkittävä askel hänen urallaan. Se antaa hänelle paitsi taloudellista turvaa myös mahdollisuuden kehittää itseään ja vaikuttaa myönteisesti ympäröivään yhteiskuntaan. Tanjan tarina on loistava esimerkki siitä, miten vastuullinen työnantaja ja hyvin toteutettu urapolkua tukeva hanke, sekä Sastamalan toimintakeskuksella aloittaneen työhönvalmentaja Katin tuki ja yhteistyö Tsemppiä Urapolulle! -hankkeen kanssa, voivat luoda arvoa sekä yksilölle että yhteiskunnalle.

Tutustu Tsemppiä Urapolulle! -hankkeeseen.

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Koulutus on rahoitettu Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineellä (RRF), joka on EU:n elpymisvälineen (Next Generation EU) suurin ohjelma. Rahoituksen on myöntänyt Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Opisto

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status