Archives 5.6.2024

Tsemppiä Urapolulle! -hankkeen asiakastarina: Jennin matka kohti uutta uraa

Tsemppiä Urapolulle! -hankkeen asiakastarina: Jennin matka kohti uutta uraa

Jenni Tamminen on päättänyt suunnata uusille urille ja hyödyntää taitojaan hoiva-alalla. Hänen opintojansa tukee osallistuminen Sastamalan Opistolla järjestettäville digitaitokursseille.

Kurssit ovat olleet erittäin hyödyllisiä, sillä digitaitojen hallinta on nykypäivän hoiva-alalla yhä tärkeämpää. Kurssien myötä Jenni on oppinut käyttämään erilaisia digitaalisia työkaluja ja ohjelmistoja, jotka ovat välttämättömiä niin asiakastietojen hallinnassa kuin päivittäisessä viestinnässä. Nämä taidot ovat antaneet hänelle lisää varmuutta ja kyvykkyyttä tulevassa työssään.

Jennin päivät alkavat aikaisin aamulla Sastamalassa. Hän herää valmiina uuteen koulupäivään ja hyppää junaan kohti Tamperetta, jossa hän opiskelee hoiva-avustajaksi Kiipulan ammattiopistossa. Matka on osa Jennin uutta elämää ja polkua kohti uutta uraa.

Jennillä on jo paljon aiempaa osaamista, joka tuo vahvan pohjan hänen opintoihinsa. Hänellä on pitkä kokemus työelämästä ja erilaisista tehtävistä, jotka ovat kehittäneet hänen taitojaan ja valmiuksiaan. Nyt Jenni on kuitenkin päättänyt suunnata uusille urille ja hyödyntää taitojaan hoiva-alalla, jossa hänen empaattinen luonteensa ja huolenpitokykynsä pääsevät todella oikeuksiinsa.

Opiskelu hoiva-avustajaksi on Jennille unelmien täyttymys. Se tarjoaa hänelle mahdollisuuden syventää osaamistaan ja hankkia uutta tietoa sekä taitoja, joita hän voi käyttää auttaessaan muita. Koulun tarjoamat käytännön harjoitukset ja teoriatunnit tukevat hänen ammatillista kehittymistään.

Vaikka Jennin päivät ovat kiireisiä ja täynnä haasteita, hän löytää aina aikaa olla läsnä myös kotona. Jennin vahva motivaatio ja sitoutuminen uuteen uraan eivät ole vähentäneet hänen perheelleen antamaa tukea, vaan päinvastoin, ne ovat tuoneet lisää voimaa ja päättäväisyyttä hänen elämäänsä.
Jenni on loistava esimerkki siitä, miten uusille urille voi lähteä rohkeasti ja määrätietoisesti, vaikka elämässä olisi muitakin tärkeitä vastuita. Hänen tarinansa inspiroi meitä kaikkia uskomaan omiin mahdollisuuksiimme ja pyrkimään kohti tavoitteitamme, oli tilanne mikä tahansa.

Uravalmentajan ajatuksia

Uravalmentaja Satu Ohrala, joka on ollut mukana Jennin urapolulla, kertoo: “Hoiva-avustajaksi opiskelu on erinomainen valinta, erityisesti nykyisessä työmarkkinatilanteessa, jossa hoitoalalla on työvoimapula. Meillä on valtava tarve osaaville ja motivoituneille hoitoalan ammattilaisille, ja Jennin kaltaiset opiskelijat tuovat alalle kaivattua osaamista ja sitoutumista. Jennin päättäväisyys ja tausta tekevät hänestä arvokkaan lisän hoitoalan työvoimaan.”

Tsemppiä urapolulle! -hanke on ylpeä Jennistä ja hänen saavutuksistaan. Hänen matkansa kohti hoiva-avustajan uraa on vasta alussa, mutta hänen päättäväisyytensä ja intohimonsa varmistavat, että tulevaisuus on täynnä mahdollisuuksia ja menestystä. Tästä on hyvä jatkaa!

Tutustu Tsemppiä Urapolulle! -hankkeeseen.

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Koulutus on rahoitettu Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineellä (RRF), joka on EU:n elpymisvälineen (Next Generation EU) suurin ohjelma. Rahoituksen on myöntänyt Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.


Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status