Archives 22.4.2024

Tsemppiä Urapolulle! -hankkeen asiakastarina: Oskarista tulee leipuri-kondiittori

Tsemppiä Urapolulle! -hankkeen asiakastarina: Oskarista tulee leipuri-kondiittori

Oskari Rautavirralla on aina ollut vahva kiinnostus ruoanvalmistukseen, mutta vasta nyt hän on löytänyt intohimon leipomiseen. Oskari on päättänyt aloittaa leipuri-kondiittorin opinnot ja on hakeutunut syksyllä alkavaan koulutukseen.

Päätös uusien opintojen aloittamisesta ei ollut tullut kevyesti, vaan asiaa on harkittu jo jonkin aikaa. Oskarin työllistyminen ei ollut ollut helppoa, eikä hän ole tuntenut olevansa täysin omalla mukavuusalueellaan aiemmin opiskelleessaan ravintola- ja catering-alan tehtävissä. Leipuri-kondiittorin ammatti tuntuu kuitenkin hänestä juuri oikealta – se yhdistää hänen visuaalisen silmänsä, tarkkuutensa, huolellisuutensa sekä hyvän fyysisen kuntonsa.

Oskari osallistuu Sastamalan Opiston ja Saskyn yhdessä toteuttamaan Tsemppiä Urapolulle! –hankkeeseen, jossa on suunniteltu ja toteutettu työelämälähtöisiä valmennuskursseja, kuten Tsemppiä hyvinvoinnista huolehtimiseen! -valmennus, sekä uravalmentaja Satu Ohralan järjestämä uraklinikka, jossa Oskari on ollut mukana. Uravalmentajalta Oskari on saanut henkilökohtaista ohjausta ja tukea osaamisen kartoittamisessa ja työnhakuasiakirjojen laatimisessa, sekä ideoita ja näkökulmia oman henkilökohtaisen jatkopolun suunnittelun tueksi.

Oskari pääsi tutustumaan Saskyn Vammalan ammattikoululla toteutettavaan leipurin koulutukseen päivän ajaksi yhdessä hankkeen uravalmentaja Satun kanssa. Tutustumispäivä vahvisti entisestään ajatuksia tulevasta opiskelusta. Saskyn omaohjaajan ja uravalmentajan kanssa käydyt keskustelut sekä opiskelun henkilökohtaistamiseen liittyvä palaveri toivat vielä varmistusta suunnitelmaan.

Oskari on päättänyt aloittaa leipurikondiittorin opinnot, hän on hakeutunut ensi syksynä alkavaan koulutukseen. Suunnitelma antaa hänelle kesän aikaa valmistautua uuteen elämänvaiheeseen.

Oskari aikoo hankkia leipomisvälineitä, harjoitella perustaitoja ja tutustua kesän aikana alan uusimpiin trendeihin ja innovaatioihin. Hän on päättänyt valmistautua hyvin, jotta hän olisi valmis aloittamaan opinnot täydellä teholla ensi syksynä. Oskari on varma, että hänen päätöksensä kouluttautua lisää on oikea.

Oskari kertoo, että Satu on innostunut ja kannustava valmentaja, jolta on saanut tukea ja rohkaisua suunnitelman kartoittamisessa ja toteuttamisessa. Satu on ohjannut ja rohkaissut Oskaria tutustumaan oppilaitoksen tarjontaan, avustanut opiskelusuunnitelmien laatimisessa sekä selvittänyt taloudellisia tukia Oskarin tilanteessa. Satu on myös tarjonnut henkistä tukea ja kannustusta suunnitelmaa laadittaessa sekä toteutettaessa.

Uravalmentajan ajatuksia

Nivelvaiheiden yli ulottuva intensiivinen tuki sekä monialainen yhteistyö tilanteen edellyttämien tukitoimien suunnittelussa tuottaa parhaat mahdolliset tulokset jokaisen yksilöllisellä polulla. Lisäksi oikea-aikainen, henkilökohtainen ja intensiivinen ura- ja opinto-ohjaus mahdollistaa jatkopolun suunnittelun lisäksi myös jatkopolun toteuttamisen.

On ollut ilo saada olla Oskarin matkassa mukana rakentamassa reittiä kohti osallisuutta, opiskelua ja työelämää, kertoo Satu Ohrala.

Työelämään pääsyä on tarpeellista tukea jo opiskeluaikana sekä erityisesti opintojen päättyessä. Lisäksi tärkeää on varmistaa, tarvitseeko opiskelija tukea vielä valmistumisensa jälkeen. Tukea tarvitsevien opiskelijoiden on huomattu hyötyvän pitkäkestoisesta ja näyttöön perustuvasta työhönvalmennuksesta. Työhönvalmennus tukee opiskelijaa työllistymään avoimille työmarkkinoille valmistumisen jälkeen. Opiskelija voi tarvita joko kevyempää valmennusta tai intensiivistä tukea.

Opiskelijoiden työllistymisen tukeminen on lähes aina monialaista ja -ammatillista työtä, johon tarvitaan vahva yhteistyöverkosto.

Tutustu Tsemppiä Urapolulle! -hankkeeseen.

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Koulutus on rahoitettu Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineellä (RRF), joka on EU:n elpymisvälineen (Next Generation EU) suurin ohjelma. Rahoituksen on myöntänyt Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.


Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status