Tsemppiä urapolulle! -hankkeen asiakastarina: Milka työllistyi unelmatyöhönsä

Tsemppiä urapolulle! -hankkeen asiakastarina: Milka työllistyi unelmatyöhönsä

Tsemppiä urapolulle! -hankkeen asiakastarina: Milka työllistyi unelmatyöhönsä

Milka Kanerva on nuori sastamalalainen, joka osallistuu Sastamalan Opiston ja Saskyn yhteiseen Tsemppiä urapolulle! -hankkeeseen. Asiakkaaksi työmarkkina-asemaa ja osaamista vahvistavaan palveluun hän päätyi hankkeen uravalmentaja Satu Ohralan asiakasrekrytoinnin tuloksena. Milka on ollut Tsemppiä urapolulle! – hankkeen asiakkaaksi tullessaan valmis kehittämään omaa osaamistaan sekä hyödyntänyt rohkeasti erilaisia työllistymistä tukevia palveluja työpaikan saamiseksi.

Taustalla nuorella naisella on hoiva-avustajan opinnot, työharjoittelu palvelutalossa ja päiväkodissa. Toiveissa ja unelma-ammattina on koko ajan ollut työllistyä varhaiskasvatuksen työtehtäviin lastenhoitajaksi.

Tsemppiä Urapolulle! -hankkeen uravalmentajalta Milka on saanut yksilöllistä ohjausta ja valmennusta, tukea ja keinoja omien suunnitelmien toteuttamiseen ja tavoitteisiin pääsemiseksi. Uravalmentajan alkukartoituksessa selvitettiin ensin tämänhetkistä osaamista ja työnhakutaitoja, käytiin läpi paikkakunnan työ- ja harjoittelupaikkoja Milkan toivomalta alalta, ohjattiin ilmoittautumaan työnhakijaksi työllisyyspalveluihin, tehtiin työhakemuksia, yhdessä myös käytiin työhaastattelussa.

Milkan aktiivisen työnhaun sekä hankkeesta saadun tuen tuloksena työsuhde solmittiin Omenapuiston päiväkotiin avustaviin lastenhoidon tehtäviin. Ensimmäinen palkkatyösuhde on toteutunut ja tavoite työllistymisen osalta saavutettiin. Milkan ensimmäisen palkkasuhteisen työn tehtävät tuovat kokemuksen osallisuudesta yhteiskuntaan, arjen elämänrytmiin säännöllisyyttä sekä mahdollisuuden hyödyntää hankittua osaamista. Uravalmentaja Satu on edelleen Milkan tukena työelämässä työn jatkuessa ja pitää yhteyttä myös työyhteisöön.

Milka osallistuu myös Sastamalan Opiston suunnittelemiin ja järjestämiin työkykyä tukeviin Tsemppiä hyvinvoinnista huolehtimiseen! -valmennuksiin. Nuorella naisella on urheilullista taustaa ja meriittejä PM- ja SM-tason painonnostokisoista, aktiivinen elämäntapa on muutenkin Milkalle tärkeää. Tärkeimpinä voimavaroina Milka pitää avoimen mielensä ja positiivisen asenteensa, joista onkin saanut myönteistä palautetta työyhteisöltä.

– Mielestäni oma asenne ratkaisee ja henkilökohtaisesti haluan olla osa tätä yhteiskuntaa työn kautta, Milka kertoo.

– Saan työstä hyvän mielen ja onnistumisen kokemuksia. Voin käyttää työssä omia vahvuuksiani, hän lisää.

Uravalmentajan ajatuksia

Kokemus vahvasta ja toimivasta osallisuudesta nuorta ympäröivään yhteiskuntaan saattaa olla yksi merkittävimmistä syrjäytymistä ehkäisevistä asioista. Työ antaa tilaisuuden arvon tuottamiseen, yhteisöön kuulumiseen ja merkityksellisyyden tunteeseen. Varsinkin nuorelle pitkäaikainen työttömyys ja siihen liittyvät ongelmat, ovatkin yksi suurimmista syrjäytymisen riskitekijöistä. 

Tutkimuksissa viitataankin yleensä yhteiskunnallisten järjestelmien ulkopuolelle jäämistä, koulutuksen ja sosiaalisten suhteiden puutetta sekä pitkäaikaista työttömyyttä syrjäytymisen indikaattoreina. Varsinkin nuorelle pitkäaikainen työttömyys ja siihen liittyvät ongelmat, kuten toimeentulo-ongelmat, ovatkin yksi suurimmista syrjäytymisen riskitekijöistä.  Tsemppiä urapolulle! -hankkeen tavoitteena on ohjauksen avulla ohjata asiakasta kohti vakaampaa asemaa työmarkkinoilla. Tavoitteena asiakkaan aktivoituminen, elämänhallinnan lisääntyminen, henkilökohtaisten tarpeiden mukaisten avaintaitojen kehittäminen sekä motivoitumisen tukeminen koulutustason nostamiseen.

Tutustu Tsemppiä Urapolulle! -hankkeeseen.

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Koulutus on rahoitettu Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineellä (RRF), joka on EU:n elpymisvälineen (Next Generation EU) suurin ohjelma. Rahoituksen on myöntänyt Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Opisto

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status