Seuraavan kerran Ummikkona Ulkomailla järjestetään keväällä 2025 – seuraa opiston ilmoittelua! 

Kurssille osallistumiseksi vaaditaan sitoutumista kaikkiin lähiopetuspäiviin sekä matkaan. Osallistujilta toivotaan joustavuutta, seikkailunhalua, mukautumiskykyä sekä kiinnostusta oppia ja kokea uutta.  Matkakulujen ja matkatuen lisäksi osallistuja saa tarvittaessa tukea välttämättömien varusteiden ja matkustusdokumenttien hankintaan.

Aikuiset, joilla katsotaan olevan muita vähemmän mahdollisuuksia, määritellään seuraavasti:
– Aikuiset, joilla on psyykkinen tai fyysinen vamma
– Krooninen tai vaikea fyysinen tai psyykkinen  sairaus
– Maahanmuuttajat tai pakolaistaustaiset, vähemmistöryhmiin kuuluvat, muut, joilla on kielen tai kulttuurin vuoksi vaikeuksia toimia  yhteiskunnan täysivaltaisina jäseninä.
– Matala elintaso, esim. sosiaalietuuksien varassa  elävät, pitkäaikaistyöttömät, kodittomat, velkaantuneet tai muuten taloudellisesti  heikommassa asemassa olevat.
– Syrjintää perhetaustan (esim. yksinhuoltajuus), sukupuolen, iän, etnisen alkuperän, uskonnon tai  seksuaalisen suuntautumisen vuoksi kohtaavat  aikuiset. Syrjäytyneet tai syrjäytymisvaarassa  olevat ihmiset.
– Sellaiset aikuiset oppijat, joiden osallisuutta  maantieteelliset tekijät heikentävät (esim. syrjäisillä seuduilla tai heikkojen liikenneyhteyksien  päässä asuminen)

Lisätietoa: Koulutussuunnittelija Anu-Maria Ylönen, p. +358 40 667 9564, anu-maria.ylonen@sastamalanopisto.fi.

Kuva: Ummikkona ulkomailla -kurssilaiset Italiassa syksyllä 2022