INFOTILAISUUS torstaina 17.8.2023 klo 10-12 Aittalahden Opistotalolla (Onkiniemenkatu 1). Tervetuloa mukaan!

Hakuaika opintojaksolle 7.-20.8.2023. 

Kurssin ajankohta 14.9.-26.10.2023

Sastamalan Opisto järjestää junalla kuljettavan tutustumismatkan Italian Udineen. Opintokokonaisuuteen voivat hakea aikuiset (18 -vuotiaasta ylöspäin), joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia matkailuun (ks. listaus alla).  

Ummikkona ulkomailla -kurssin tarkoituksena on edistää elinikäistä oppimista matkailun keinoin. Kurssilla tutustumme matkakohteeseen ja käymme läpi matkustamisen periaatteita ja käytäntöjä. Lähiopetuksen kesto on 24 tuntia (6h/pv). Lähiopetuspäivät pidetään päiväsaikaan 5-6 -tuntisina kokonaisuuksina 14.9., 21.9., 28.9., 5.10. ja 26.10. sekä varsinainen matka välillä 7.-15.10.

Haemme kokonaisuuteen kuutta osallistujaa, jotka täyttävät vähintään yhden lopussa esiteltävistä hakukriteereistä.

Kurssille osallistumiseksi vaaditaan sitoutumista kaikkiin lähiopetuspäiviin sekä matkaan. Osallistujilta toivotaan joustavuutta, seikkailunhalua, mukautumiskykyä sekä kiinnostusta oppia ja kokea uutta.  Matkakulujen ja matkatuen lisäksi osallistuja saa tarvittaessa tukea välttämättömien varusteiden ja matkustusdokumenttien hankintaan.

Aikuiset, joilla katsotaan olevan muita vähemmän mahdollisuuksia, määritellään seuraavasti:
– Aikuiset, joilla on psyykkinen tai fyysinen vamma
– Krooninen tai vaikea fyysinen tai psyykkinen  sairaus
– Maahanmuuttajat tai pakolaistaustaiset, vähemmistöryhmiin kuuluvat, muut, joilla on kielen tai kulttuurin vuoksi vaikeuksia toimia  yhteiskunnan täysivaltaisina jäseninä.
– Matala elintaso, esim. sosiaalietuuksien varassa  elävät, pitkäaikaistyöttömät, kodittomat, velkaantuneet tai muuten taloudellisesti  heikommassa asemassa olevat.
– Syrjintää perhetaustan (esim. yksinhuoltajuus), sukupuolen, iän, etnisen alkuperän, uskonnon tai  seksuaalisen suuntautumisen vuoksi kohtaavat  aikuiset. Syrjäytyneet tai syrjäytymisvaarassa  olevat ihmiset.
– Sellaiset aikuiset oppijat, joiden osallisuutta  maantieteelliset tekijät heikentävät (esim. syrjäisillä seuduilla tai heikkojen liikenneyhteyksien  päässä asuminen)

Kurssin käytännön järjestelyistä vastaavat opettajat Anni Rainio ja Outileena Uotila.

Lisätietoa: Koulutussuunnittelija Heidi Karppanen, p. +358 40 667 9564, heidi.karppanen@sastamalanopisto.fi.

Kuva: Ummikkona ulkomailla -kurssilaiset Italiassa syksyllä 2022