Kurssi: Resilience and Well-being Strengths for Teachers
Kurssin järjestäjä: Europass Teacher Academy (linkki)
Ajankohta: Elokuu 2023

Tavoitteet:

Työssä jaksaminen ja kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehtiminen on aina ollut tärkeässä asemassa, mutta etenkin ulkoiset uhat kuten korona-pandemia, sodan uhka, sähkön hinnan korotukset ja jatkuvat muutokset ovat kuormittaneet yhä enenevässä määrin kaikkia meitä, etenkin työssäkäyvää väestöä. Toisaalta opisto mahdollistaa elinikäisen oppimisen kaikille, ja syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn resilienssin tunnistaminen ja hyvinvointityökalujen käyttöönotto olisi myös säästöä yhteiskunnallisesti, jos saadaan esim. nuoria, työttömiä, tai osa-sairaseläkkeellä olevia löytämään omat kiinnostuksen kohteensa vaikkapa luovan harrastamisen, vapaaehtoistyön, opiskelun tai työkokeilun piiristä.  

Olen kiinnostunut henkilökohtaisesti luomaan uudenlaisen matalan kynnyksen vertaisryhmän ja psykoterapiaa kevyemmän tuen sitä tarvitseville, ehkä myös hybridimallina laajemmaltikin.  Opistolla olen ohjannut eläkeikäisille Elämän inventaario-ryhmää, ja se sai erittäin hyvän vastaanoton osallistujien keskuudessa. Tällaisilla eri sidosryhmien buustausryhmillä on varmasti kysyntää, koska kunnalliset mielenterveyspalvelut ovat täysin ylikuormitetut ja saavuttamattomissa monille. Toivon siis kurssilta uusia ideoita ja näkökulmia tuoda ja tunnistaa toimintakykyä ja mielekkyyttä sekä ideoita kehittää vertaistuellista hyvinvointiryhmän toimintaa -ei vain opettajien, vaan kaikkien kuntalaisten arkeen. 

Oppimispäiväkirja:

Australialainen opettaja oli helposti lähestyttävä ja kurssipaikka International House keskeisellä paikalla ja helposti löydettävissä. Infokirjeessä oli kaikki tarvittava tieto, mutta olisin kaivannut lukujärjestystä jo etukäteiskirjeessä. 

Kurssille osallistui hyvin kansainvälinen porukka, lähinnä yläkoulun opettajia Suomesta, Itävallasta, Saksasta, Espanjasta, Sloveniasta ja Italiasta. Aihe hyvinvointi ja resililienssi oli hyvin kiinnostava, joskaan itselle ei kaikki ollut uutta tietoa. Kurssilaisten esittelyihin meni aikaa reilusti, mikä oli kiinnostavaa ja ryhmäytymisen kannalta hyvä, mutta aikaa vievää muulta opetukselta. 

Koulun jälkeen meille järjestettiin yhtenä päivänä kävely oppaan kanssa kaupungilla, ja jatkoimme siitä vielä ryhmänä ilman opasta osan kanssa vuoren huipulle. Samoin kävimme osan ryhmäläisten kanssa yhdessä rannalla ja syömässä. Yhtenä päivänä oli järjestetty myös 1,5h coastal cruise, risteily, jossa opas kertoi eri paikoista ja mielenkiintoisia faktoja. Oli mukava jatkaa ryhmäläisten kanssa ajatusten vaihtoa vielä omassa whatsapp-ryhmässämme, missä muistuttelemme toisiamme asioista, joita opimme ja pistämme asioita käytäntöön. Kurssilaisilla virisi myös yhteistyökontakteja viikon aikana, esim. suomalainen ja espanjalainen kieltenopettaja sopivat yhteisistä zoom-tapaamisista oppilaiden kanssa.

Kuvassa Riikka Lausniemi ja Anu-Maria Ylönen, jotka osallistuivat eri kursseille samalla kurssiviikolla Nizzassa.

Tavoitteiden arviointi:

Digitaitoja harjoittelimme kurssilla siten, että kaikilla oli läppärit mukana ja teimme ryhmätöitä ja esityksiä toisillemme niillä. Kurssi ei kuitenkaan keskittynyt niinkään digitataitoihin, vaan soft skillseihin ja aiheeseen, jonka voi ja joka pitäisi integroida joka aiheeseen ja tuntiin riippumatta opettajan ainevalinnasta. 

Globaalisti Suomi on tunnettu korkeasta opetuksen tasosta ja yhtenä edelläkävijä-hyvinvointivaltiona. Meillä on paljon tietoa erilaisista oppimisympäristöistä, tavoista oppia ja opettaa  ja syrjäytymisen ehkäisemisestä. Hyvinvointi kuuluu kaikille ja sitä ei tarvitse oppimissuunnitelmaan ympätä omana kokonaisuutenaan, vaan opettajien tulisi integroida se jokaiseen tuntiin ja kohtaamiseen esimerkiksi työyhteisön sisällä. Tämä tarkoittaa optimaalisen oppimisympäristön luomista fyysisin keinoin (valaistus, lämpötila, viihtyisyys ym), psyykkisin ja emotionaalisin keinoin (kaikki osallistujat tulevat huomioiduksi tunnin alussa henkilökohtaisesti joko sanoin tai katsekontaktein, ilmapiiri kannustava ja tukeva) sekä sosiaalisin aspektein (ice-breakerit, ryhmäytyminen, yhdessä oppiminen, tiedon etsiminen ja esittäminen sekä  vähemmän opettajalähtöistä tiedon syöttämistä opiskelijoille).

Viikko oli antoisa ja voin suositella Teachers Academyn kursseja, joskin opetus voisi olla vähän tiiviimpää ja kompaktimpaa minun makuuni. Silti todella hieno kokemus, kiitos!

Teksti: Riikka Lausniemi. Kuvat: Riikka Lausniemi ja Anu-Maria Ylönen.

Tutustu Riikan kursseihin opistolla klikkaamalla tästä.