olen jo toimittanut verokorttinitoimitan verokortin ensitilassaveronpidätys saa olla 60 %.


    asia on jo kunnossanoudan pankkiyhteyslomakkeen itselähettäkää lomake minulle sähköpostitse
    kylläei


    Kiitokset vastauksistasi.