Kielten taitotasot osaamismerkeiksi

Linnalan opiston, Sastamalan Opiston ja Valkeakoski-opiston yhteishanke 2018-2019.

Hanke pähkinänkuoressa

Hankkeessa suunniteltiin kansalaisopistojen kieltenopetukseen sopiva, Kielitaidon eurooppalaiseen viitekehykseen (EVK) pohjautuviin kriteereihin perustuva Open Badge -osaamismerkki, joka on sähköinen ja visuaalinen tapa kuvata osaamista. Merkkiä voi hyödyntää kielitaidon näkyväksi tekemisessä työssä ja työn haussa (esim. LinkedIn), opiskelussa, omaehtoisessa harrastamisessa jne. sekä liittää sen sähköiseen portfolioon. Opettajia/henkilöstöä koulutettiin arvioimaan merkkihakemuksia kriteerien pohjalta sekä hyödyntämään portfoliota arvioinnissa. Tuloksena on kevyt osaamisen tunnustamisen järjestelmä, joka kannustaa opisto-opintojen aikana etenemään välietappien kautta henkilökohtaisiin tavoitteisiin tai esim. virallisiin Yleisiin kielitutkintoihin.

Hankkeen tuloksia

Opistojen opiskelijoiden on mahdollista hakea valituilta kielikursseilta osaamismerkkiä, joka, toisin kuin opistojen osallistumistodistukset, kuvaa heidän todellista osaamistaan. Opettajat, joiden kursseilta merkkiä voi hakea, osaavat arvioida hakijan taitoja suhteessa kriteereihin. Kielikurssien suunnittelu jäntevöityy ja järjestelmä toimii samalla laadun kehittämisen tukena opistojen kielenopetuksen suunnittelussa. Lisäksi osaamisperustaisuus on entistä paremmin näkyvillä kurssien sisällöissä, vaikka opiskelijoiden vapaus määritellä omat tavoitteensa säilyy edelleen. Valmistuneet kriteerit ja muut merkin myöntämisperusteet ja -käytännöt ovat kaikkien kiinnostuneiden kansalaisopistojen käytössä.

Lisää tietoa osaamismerkeistä TÄSTÄ.

Voit kysyä lisätietoa osaamismerkeistä, ota rohkeasti yhteyttä:

Suunnittelijaopettaja Mari Penkkimäki (Sastamalan Opisto), 050 309 9704, mari(at)sastamalanopisto.fi,
Päivi Harjusalmi (Linnalan opisto),
Johanna Jokinen (Valkeakoski-opisto)

Hanke oli OPH:n tukema laadun kehittämisen yhteishanke. Hankkeen koordinaattorina toimi Linnalan opisto.