Age Management Masterclass – eri-ikäisyys työelämän voimavarana

Opisto toteuttaa parhaillaan EU-rahoitteista Erasmus+ – hanketta nimeltään Age Management Masterclass. Tässä hankkeessa kerätään hyviä tapoja ja menetelmiä ikäjohtamiseen ja järjestetään työkyvyn ja sen ylläpitämisen kursseja. Hankkeen toimintakausi on 1.12.2018-28.3.2021. Hankkeen koordinaattori on tsekkiläinen aikuiskoulutusorganisaatio ProEduca z.s.

Hanke on Erasmus+ Strategic Partnership for Adult Education KA202 *Strategic Partnerships for vocational education and training.

*Hanke on yhteisrahoitettu Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelmasta.

**Suomessa Erasmus+ -ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa CIMO, joka on kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio.

***Euroopan komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä.