Kurssi: Design the positive
Kurssin järjestäjä: Europass Teacher Academy (linkki)
Paikka ja aika: Barcelona / toukokuu 2024

Tavoitteet:

Saada uusia ajatuksia ja tuulahduksia kasvatusalan kentältä sekä oppia positiivisen ajattelun pedagogiikkaa.

Oppia käytännön harjoitusten ja teorian kautta, miten positiivista ajattelua (pedagogiikkaa) voi lisätä niin omassa opetuksessa kuin myös muussa opistotoiminnassa. Tämä tarkoittaa vuorovaikutustilanteiden lisäksi myös opiston tiedotusta, markkinointia ja myös muuta toimintaa.

Tutustua mielenkiintoisiin ihmisiin ja verkostoitua elinikäisestä oppimisesta innostuneiden ihmisten kanssa.

Virkistys, ilo ja opinahjomme tunnetuksi tekeminen.

Oppimispäiväkirja:

Kurssilla oli mukana opiskelijoita monesta eri Euroopan maasta: kaksi muuta suomalaista, saksalaisia, italialaisia, portugalilaisia ja yksi kroatialainen. Oli mahtavaa päästä puhumaan englannin lisäksi myös espanjaa niin kurssilla kuin sen ulkopuolellakin. Aivot työskentelivät aktiivisesti läpi koko päivän kun halusi ammentaa opetuksesta kaiken ja yritti sen lisäksi ymmärtää myös saksaa, joka on itselle lukion jälkeen vähemmälle käytölle jäänyt kieli.

Kurssin opettajana toimi barcelonalainen Maria del Monte, jonka opetus vaihteli dynaamisesti ryhmäytymisharjoitteiden, aivojen aktivoimisten, teorian ja ryhmätöiden välillä. Näissä konkretisoitui kurssilla esiin nostettu healthy mind platter, joka koostuu fyysisestä aktiivisuudesta, deep work -ajasta, reflektoinnista, mielen vaeltelusta, luovista hetkistä ja sosiaalisesta ajasta. Näiden lisäksi tähän kuuluu uniaika, johon ymmärrettävästä syystä ei voitu paneutua kurssilla 😊

Kurssin perusta pohjautui positiivisiin tunteisiin ja siihen, miten näitä voidaan ylläpitää ja jakaa eteenpäin. Kurssin yksi tärkein anti oli ns. PERMA-malli, joka koostuu viidestä eri osatekijästä: positiiviset tunteet (positive emotions), sitoutuminen ja flow-kokemus (engagement), ihmissuhteet (relationships), merkityksellisyys (meaning) ja valmiiksi saattaminen (accompilishment). Positiivisia ajattelua nostettiin esiin mm. nimeämällä tunteita ja tekemällä erilaisia meditaatioharjoituksia, kuten kiitollisuusmeditaatio. Lisäksi kurssilla esiteltiin onnellisuuden kaava (the happiness formula), jossa arvo on tietämisen, kyvykkyyden ja asenteen tulo).

Kurssin kahtena viimeisenä päivänä keskityttiin positiivisuuden suunnitteluun. Teimme paljon erilaisia harjoitteita liittyen ”boxin ulkopuoliseen ajatteluun”. Mietimme esim., miten jokin tunnettu henkilö suhtautuisi käsillä olevaan ongelmaan (esim. Jim Carrey). Otimme myös ympäristöstämme satunnaisia asioita (esim. ilotulitteet), jotka tuli sisällyttää jollain tapaa käsiteltävään ongelmaan. Suunnittelimme esim., miten ilotulitteet voisivat motivoida oppituntimme lapsia hyppäämään tuoliltaan ilmaan (ilotulitteen tapaan) aina kun tietävät oikean vastauksen tai kun opettaja mainitsee jonkun tietyn sanan. Tämä lisää fyysistä aktiivisuutta luokassa, luo jännitettä ja sitoutumista luokassa ja näin ollen positiivisuutta.

Kurssin lisäksi minulle jäi aikaa tutustua myös Barcelonaan entistä paremmin. Tutuksi tulivat mm. Ciutanella-puisto, Barcelonan ranta, huikea Hotel W, vuoden 1992 olympianäyttämö, Picasso-museo, Banksy-museo, casa de Mila, casa Amatller, köysirata sekä lukuisat puistot, torit ja kirkot. La sagrada familiaan en saanut lippua, mutta ihailin rakennusta ulkopäin. Liikuin koko viikon aikana ainoastaan kävellen, jonka vuoksi opin liikkumaan sujuvasti kaupungista ja eteen sattui kohteita, joita en ollut bongannut etukäteen turistioppaista.

Tavoitteiden arviointi:

Kurssi oli intensiivinen ja hyvin monipuolinen paketti. Teorian lisäksi takataskuun jäi monia hyviä ryhmän aktivoimisharjoitteita ja leikkejä. Vaikka olen aina ollut leikin puolesta puhuja, sain paljon uusia ideoita, joita voin jatkossa hyödyntää eri kursseillani ja muussa työssäni. Meditaatiot toimivat hyvin mielen maadoittamisessa ja muistuttivat pysähtymisen tärkeydestä.

Positiivisuus ja sen kautta asioihin suhtautuminen välittyivät koko kurssin ajan. Pohdimme mm. voiko negatiiviset tunteet olla myös positiivisia. Erilaiset tehtävät huomion suuntaamisessa positiivisiin asioihin auttoivat myös havainnoimaan omaa jokapäiväistä toimintaa. Erityisen tärkeitä työkaluja olivat mm. kiitollisuuspäiväkirja ja laadukkaan kommunikoinnin kysymyksenasettelu (High quality communication questions). Lisäksi lähestyimme ajattelua ja toiminnan (opetuksen) suunnittelua tavallaan palvelumuotoilun keinoin, joka on kiinnostanut minua jo pidemmän aikaa.

Oli mielenkiintoista kuulla, millaisia haasteita opettajat kohtaavat eri maissa. Mukana oli paljon peruskoulun opettajia, jotka jakoivat samanlaisia ongelmia, joita kohtaamme myös Suomessa, kuten keskittymisvaikeudet, ikävystyminen tunneilla ja haasteet vanhempien kanssa. Yhdessä ideointi ja erilaiset mikroprojektit toivat tunteen, että olemme kehittämässä yhdessä parempia oppimisympäristöjä ja positiivisempaa huomista. Tästä on hyvä jatkaa oman opettajuuden loputonta kehittämistä.

Teksti: Miikka Mäkelä
Kuvat: Miikka Mäkelä