Näkökulmia Euroopasta – Kansalaisopiston vaihto-opiskelu

Sastamalan Opistossa käynnistyy lukuvuoden 2023-2024 aikana opiskelijoiden liikkuvuusjaksot, joiden kohderyhmänä on eri oppiaineiden opiskelijat. Liikkuvuusjaksot mahdollistaa Erasmus+ akkreditointi. Akkreditointi tarkoittaa laatuvarmistettua ”Erasmus+ -jäsenyyttä”. Akkreditoidut organisaatiot ovat osoittaneet kansainvälisen liikkuvuuden operatiivisen ja strategisen pitkäjänteisyyden sekä sitoutuvat noudattamaan Erasmus+ -ohjelman laatustandardeja. Ohjelmakauden aikana opisto voi lähettää opettajia ja aikuisopiskelijoita Eurooppaan oppimaan, verkostoitumaan ja täydennyskouluttautumaan. Sastamalan Opistolle on myönnetty Erasmus+ akkreditointi vuoteen 2027 saakka.

Seuraa opiston tiedotusta opiskelijaliikkuvuusjaksojen käynnistymisestä!

Ummikkona ulkomailla – Elinikäistä oppimista matkailun keinoin

Infotilaisuus hakijoille to 17.8.2023 klo 10-12 Aittalahden Opistotalolla (Onkiniemenkatu 1)!

Hakuaika opintojaksolle 7.-20.8.2023.
Kurssipäivät to 14.9., 21.9., 28.9., 5.10. ja 26.10
Kurssimatkan ajankohta 7.-15.8.2023.

Sastamalan Opisto järjestää laivalla ja junalla kuljettavan tutustumismatkan Tanskaan. Keväällä 2023 matkan teemana on kuvataide. Pääkohteena on taideoppilaitos Byhøjskolen ja muut taidekohteet Århusin kaupungissa. Opintokokonaisuuteen voivat hakea aikuiset (18 -vuotiaasta ylöspäin), joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia matkailuun.

Ummikkona ulkomailla -kurssin tarkoituksena on edistää elinikäistä oppimista matkailun keinoin. Kurssilla tutustumme matkakohteeseen ja käymme läpi matkustamisen periaatteita ja käytäntöjä. Lähiopetuksen kesto on 24 tuntia (6h/pv). Lähiopetuspäivät pidetään torstaisin klo 9.30-14 .00 (14.9., 21.9., 28.9., 5.10. ja 26.10). Varsinainen matka järjestetään 7.-15.8.2023.

Haemme kokonaisuuteen kuutta (6) osallistujaa, joilla on vähän tai ei ollenkaan mahdollisuuksia kansainvälistymiseen ja matkustamiseen. Perusteluina kurssille pääsemiseen voivat olla mm. matala elintaso, haasteet koulutuksen tai työllistymisen kanssa, sairaus tai vamma, asuinpaikan syrjäinen sijainti tai vähemmistöryhmään kuuluminen.

Kurssille osallistumiseksi vaaditaan sitoutumista kaikkiin lähiopetuspäiviin Sastamalassa sekä matkaan. Osallistujilta toivotaan joustavuutta, seikkailunhalua, mukautumiskykyä sekä kiinnostusta oppia ja kokea uutta.  Matkakulujen ja matkatuen lisäksi osallistuja saa tarvittaessa tukea välttämättömien varusteiden ja matkustusdokumenttien hankintaan.

Kurssin käytännön järjestelyistä vastaavat opettajat Anni Rainio ja Outileena Uotila.

Lisätietoja:

Koulutussuunnittelija Heidi Karppanen
p. +358 40 667 9564
heidi.karppanen@sastamalanopisto.fi

Syksyn 2022 matka Ummikot ulkomailla suuntautui Italian Udineen. Kuvassa matkalaiset poseeraavat etelän vehreydessä.
Ummikot matkustivat ulkomaille myös vuonna 2022