Näkökulmia Euroopasta – Kansalaisopiston vaihto-opiskelu

Sastamalan Opistossa käynnistyy lukuvuoden 2023-2024 aikana opiskelijoiden liikkuvuusjaksot, joiden kohderyhmänä on eri oppiaineiden opiskelijat. Liikkuvuusjaksot mahdollistaa Erasmus+ akkreditointi. Akkreditointi tarkoittaa laatuvarmistettua ”Erasmus+ -jäsenyyttä”. Akkreditoidut organisaatiot ovat osoittaneet kansainvälisen liikkuvuuden operatiivisen ja strategisen pitkäjänteisyyden sekä sitoutuvat noudattamaan Erasmus+ -ohjelman laatustandardeja. Ohjelmakauden aikana opisto voi lähettää opettajia ja aikuisopiskelijoita Eurooppaan oppimaan, verkostoitumaan ja täydennyskouluttautumaan. Sastamalan Opistolle on myönnetty Erasmus+ akkreditointi vuoteen 2027 saakka.

Seuraa opiston tiedotusta opiskelijaliikkuvuusjaksojen käynnistymisestä!

Vuoden 2024 “Näkökulmia Euroopasta”-vaihto-opiskelujaksot:

Matka Italian Udineen Università delle LiberEtà-oppilaitokseen Sastamalan Opiston kudonnan kurssien opiskelijoille 4-11.10.2024. Haku kudonnan syksyn Erasmus + -vaihto-opiskelujaksolle Italian Udineen.

Senioriliikkujien matka Saksan Chemnitziin VHS Chemnitz-kansalaisopistoon 23-27.8.2024. Opettajana matkassa energinen Riikka Lausniemi. Haku senioriliikunnan syksyn Erasmus + -vaihto-opiskelujaksolle Saksan Chemnitziin.

Keväällä 2024 teimme kotitalouden kurssilaisten matkan Italian Udineen sekä kielten opiskelijoiden matkan Saksan Marburgiin. Kesällä 2024 Special Rescue -kurssilaiset osallistuvat vaihto-opiskelujaksolle Italian Bresciassa.

Ummikkona ulkomailla – Elinikäistä oppimista matkailun keinoin

Seuraavan kerran keväällä 2025! Seuraa ilmoittelua!

Opintokokonaisuuteen voivat hakea aikuiset (18 -vuotiaasta ylöspäin), joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia matkailuun.

Ummikkona ulkomailla -kurssin tarkoituksena on edistää elinikäistä oppimista matkailun keinoin. Kurssilla tutustumme matkakohteeseen ja käymme läpi matkustamisen periaatteita ja käytäntöjä. Lähiopetuksen kesto on 24 tuntia (6h/pv). 

Haemme kokonaisuuteen kuutta (6) osallistujaa, joilla on vähän tai ei ollenkaan mahdollisuuksia kansainvälistymiseen ja matkustamiseen. Perusteluina kurssille pääsemiseen voivat olla mm. matala elintaso, haasteet koulutuksen tai työllistymisen kanssa, sairaus tai vamma, asuinpaikan syrjäinen sijainti tai vähemmistöryhmään kuuluminen.

Kurssille osallistumiseksi vaaditaan sitoutumista kaikkiin lähiopetuspäiviin Sastamalassa sekä matkaan. Osallistujilta toivotaan joustavuutta, seikkailunhalua, mukautumiskykyä sekä kiinnostusta oppia ja kokea uutta.  Matkakulujen ja matkatuen lisäksi osallistuja saa tarvittaessa tukea välttämättömien varusteiden ja matkustusdokumenttien hankintaan.

Lisätietoja:

Koulutussuunnittelija Heidi Karppanen
p. +358 40 667 9564
heidi.karppanen@sastamalanopisto.fi

Syksyn 2022 matka Ummikot ulkomailla suuntautui Italian Udineen. Kuvassa matkalaiset poseeraavat etelän vehreydessä.
Ummikot matkustivat ulkomaille myös vuonna 2022