Ilmoittautumisohjeet ja opiston säännöt

Ennakkoilmoittautuminen

Kursseille voi ilmoittautua verkossa, soittamalla opiston toimistoon tai toimistossa paikan päällä. Kurssi alkaa vain, jos vähimmäisopiskelijamäärä täyttyy viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Viimeinen ilmoittautumispäivä on merkitty kunkin kurssin kohdalle, ja yleensä se on viikkoa ennen kurssin alkua. Poikkeavasta ilmoittautumistavasta mainitaan ohjelmassa erikseen. Jos ilmoittautuneelle tulee este, pitää ilmoittautuminen peruuttaa välittömästi. Ilmoittautuessasi kurssille sitoudut maksamaan kurssimaksun.

Ilmoittautuminen aikuinen-lapsi -kursseille

Lapsi ilmoitetaan opiskelijaksi ja aikuinen laskutustietoihin, maksu sis. molemmat. Jos lapsella on Lasten ja nuorten aktiivimaksu ja aikuisella Aktiiviopiskelijan maksu, kurssin ilmoittautumismaksu kuittaantuu näillä. Tässäkin tapauksessa lapsi ilmoitetaan opiskelijaksi ja aikuinen laskutustietoihin, jotta saamme kaikki opiskelijat kirjattua tilastointia varten. Jos vain aikuisella tai vain lapsella on aktiivimaksu, maksetaan puolet kurssimaksusta.

Ilmoittautumisen peruutus

Jos kurssin alettua toteat, että et voi osallistua kurssille tai että kurssi ei sovi sinulle, peru ilmoittautuminen välittömästi, viimeistään ennen toista opintokertaa. Näin vältyt kurssimaksulta ja joku muu oppija saa opiskelupaikan. Aiheeton opintopaikan varaaminen lyhytkurssilta laskutetaan opintomaksun suuruisena, jos ilmoittautumista ei ole peruutettu vähintään 3 päivää ennen kurssin alkamista. Lukukauden mittaisilla kursseilla kurssi laskutetaan eikä maksua hyvitetä, jos peruutusta ei ole tehty ennen toista opintokertaa. Aktiiviopiskelijoilta peritään turhasta opiskelupaikan varaamisesta 20 euron suuruinen toimistomaksu. Ilmoittautumisen voi peruuttaa verkossa tai puhelimitse opiston toimistoon.

Kurssit, joilla on materiaalimaksu: Jos ilmoittautumista ei ole peruutettu vähintään 3 päivää ennen kurssin alkamista, voidaan opintomaksun lisäksi laskuttaa myös materiaalimaksu.

Opintopiirien minimikoko

Kurssi tai opintopiiri ei voi alkaa, jos mukaan ei ilmoittaudu riittävästi osallistujia kurssikohtaiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Opintopiirien minimikoko keskustassa on 8 ja Sastamalan reuna-alueilla 7 ennakkoilmoittautunutta. Kielten jatkokursseilla ennakkoilmoittautuneita tarvitaan keskustassa 6 ja reuna-alueilla 5.

Jo alkanut kurssi voidaan keskeyttää, jos osallistujamäärä alittaa ryhmän minimikoon kolme kertaa peräkkäin. Ilmoita opettajalle, jos tiedät olevasi pois tunneilta, mutta aiot kuitenkin jatkaa kurssia. Opiskelijoiden sairaspoissaoloista ja muista elämänmenon aiheuttamista poissaoloista ei ryhmän lakkauttamisella rangaista, mutta kurssin jatkamiselle täytyy löytyä perustelut, jos päiväkirjamerkinnät osoittavat kurssin osallistujamäärän pudonneen alle sallitun ryhmäkoon. Alamittaisen ryhmän jatkamisesta päättää rehtori.

Pienryhmä

Jos kurssin minimiosallistujamäärä ei täyty tai se kurssin alettua laskee alle minimin, voidaan kurssia jatkaa hyvien perustelujen löytyessä pienryhmänä. Pienryhmän opiskelijat maksavat korkeamman kurssihinnan, joten pienryhmän toteutuminen edellyttää ryhmän yhteistä päätöstä. Esimerkiksi italian kielen jatkoryhmä, jonka minimikoko on 6 opiskelijaa, voidaan aloittaa neljällä opiskelijalla, jos opiskelijat ovat halukkaita maksamaan kurssin ns. minimitulon, joka muodostuu seuraavalla kaavalla: Jos kurssin ilmoittautumismaksu on 35 € ja minimiosallistujamäärä kuusi opiskelijaa, minimitulo on 6 x 35 € = 210 €. Kurssin minimituloa 210 € jaetaan pienryhmän jäsenten kesken, joka neljän opiskelijan ryhmässä on 52,50 €. Aktiivimaksu ei kelpaa pienryhmän kurssimaksuna. Pienryhmän perustamisesta päättää kurssin suunnittelija yhdessä rehtorin kanssa.

Kurssin aloittaminen

Monille kursseille uusia aloittajia voidaan ottaa myöhemminkin, pitkin työvuotta. Tiedustele vapaita paikkoja toimistosta tai kurssin opettajalta. Jos olet ilmoittautunut, etkä pääse kurssin ensimmäiselle kerralle, ilmoita asiasta kurssin opettajalle tai toimistoon.

Jos opettaja sairastuu, perutaan ensimmäisen sairauslomaviikon tunnit, eikä niitä korvata. Jos opettajan sairausloma jatkuu pidempään, hankitaan kurssille sijainen tai tunnit korvataan sovittuna ajankohtana.

Opiskelijamaksut

Opiskelija voi maksaa kurssin ilmoittautumismaksun netti-ilmoittautumisen yhteydessä Paytrail-verkkomaksupalvelussa. Jos et maksa verkkomaksua ilmoittautumisen yhteydessä, lähetämme verkkomaksulinkin sähköpostiisi. Jos et maksa verkkomaksua eräpäivään mennessä, saat laskun postitse kotisoitteeseesi. Ilmoittautumismaksu kattaa opiskelijan osuuden kurssin järjestelyistä. Laskutettua maksua ei palauteta, vaikka keskeyttäisit opintosi. Jos sinulla on satunnaisia vaikeuksia maksaa opintomaksuja, ota välittömästi yhteyttä opiston toimistoon saadaksesi lisää maksuaikaa. Muussa tapauksessa maksamaton lasku menee aina perintään ja siitä tulee lisäkustannuksia.

Smartum Mobiili, ePassi, Edenred-mobiilimaksu sekä kulttuuri- ja liikuntasetelit käyvät maksuvälineenä. Seteleillä maksettaessa maksu täytyy suorittaa heti, kun kurssi on alkanut. Seteleillä ei voi maksaa enää siinä vaiheessa, kun kurssin lasku on saapunut kotiin.

Aktiiviopiskelijan maksut

Aktiiviopiskelijaksi voi alkaa maksamalla 90 euron lukukausimaksun. Opiston toimialueen työttömälle työnhakijalle (koodi 02, 03, 07 tai 08) ja eläkeläiselle, jonka tulot ovat kuukaudessa korkeintaan 1 300 euroa, lukukauden aktiivimaksu on 15 euroa. Työttömiltä vaaditaan todistus työnhaun voimassaolosta ja pienituloisilta eläkeläisiltä verotustodistus. Alennukseen oikeuttavat todistukset on esitettävä opiston toimistossa tai osastonjohtajalle.

Aktiiviopiskelijaksi ilmoittaudutaan syyskaudella syyskuun loppuun mennessä ja kevätkaudella tammikuun loppuun mennessä. Muina aikoina aktiiviopiskelijaksi ei voi ilmoittautua.

Ilmoittautuminen tapahtuu opiston toimistossa tai verkossa. Aktiivimaksu laskutetaan ilmoittautumismaksun tapaan. Aktiiviopiskelija pääsee ilman eri maksua lähes kaikille kursseille kaikissa osastoissa sinä aikana, kun aktiivimaksu on voimassa. Kursseille täytyy kuitenkin ilmoittautua. Aktiivimaksu ei koske musiikin tai kielten yksittäis- tai pariopetusta, avointa yliopistoa, tutkintoon johtavia kursseja eikä yli 60 euron lukukauden kursseja. Aktiiviopiskelijalle ei taata pääsyä kurssille, jonka osallistujamääriä joudutaan karsimaan. Aktiiviopiskelijan odotetaan osallistuvan valitsemiinsa opintoihin säännöllisesti, koska poissaolot ja ryhmien vaihtamiset häiritsevät muiden ryhmäläisten oppimista.

Lasten ja nuorten aktiivimaksu ja taidekoulun maksu

Alle 18-vuotiaat voivat ilmoittautua aktiiviopiskelijaksi maksamalla 42 € lukukausimaksun. Sama maksu käy taiteen perusopintoihin ilmoittautuvalle taidekoulun maksuna. Taidekoulun maksu voidaan maksaa koko lukuvuodeksi kerrallaan, jolloin hinta on 84 €. Vanhemmat, jotka ovat pienituloisia esimerkiksi työttömyyden, osa-aikatyön, yksinhuoltajuuden, hoitovapaan, pitkän sairausloman tai eläkkeen takia voivat ilmoittaa lapsensa aktiiviopiskelijaksi 15 € lukukausihintaan. Alennettuun hintaan oikeutettujen aktiiviopiskelijoiden ilmoittautuminen tapahtuu opiston toimistossa tai osastonjohtajalle.

Musiikin yksittäisopetus

Laulua tai soittoa voi opiskella myös yksin ja silloin se on kalliimpaa kuin ryhmässä. Maksu määräytyy opetuskerran pituuden mukaan.

Musiikin yksilöopetuksen hinnat:
12/13 viikkoa = 104€ /30min tai 156€ /45min / lukukausi
17/18 viikkoa = 148 € /30 min tai 223 € /45 min / lukukausi

Soty-hinta

Soty-hintaiset kurssit on suunniteltu osaksi opiston sote-yhteistyökursseja. Opiston sote-yhteistyökurssit on tarkoitettu kehitysvammaisten, mielenterveys- ja ikäihmisten palveluiden asiakkaille sekä veteraaneille.
Ryhmiin ovat tervetulleita muutkin kuin toimipaikan asukkaat.

Kirjat ja tarvikkeet

Oppikirjat ja tarvikkeet jokainen opiskelija kustantaa itse. Taitoaineissa hankinnoista voi kertyä isokin summa. Joillakin kursseilla materiaaleja hankitaan yhteisesti ja tällöin ilmoittautumismaksun lisäksi peritään materiaalimaksu. Opiskelija saa tietysti pitää valmistamansa työt.

Todistukset

Useimmiten kansalaisopisto-opiskelu on omaehtoista itsensä kehittämistä ilman muodollisia tutkintoja. Todistuksen osallistumisesta voi tarvittaessa pyytää Opiston toimistosta. Ohjelmassa on myös tavoitteellista opetusta, kuten avoin yliopisto-opiskelu, josta saa virallisen todistuksen. Taiteen perusopetuksesta saa myös virallisen todistuksen, ’Taiteen perusopetuksen päättötodistuksen’.

Opiskelijat ovat keskenään tasa-arvoisia

Kaikenlainen syrjintä, kiusaaminen ja häirintä on ehdottomasti kielletty. Muita käytöksellään häiritsevä opiskelija voidaan poistaa tunnilta ja kurssilta.

Työturvallisuuteen liittyviä periaatteita

Käytäthän aina kuulo- ja silmäsuojaimia tai muita henkilökohtaisia suojaimia, mikäli työskentelyysi liittyy vähäinenkin turvallisuusriski. Älä käytä mitään rikkoontunutta laitetta. Ilmoita rikkoontuneesta laitteesta välittömästi opettajalle. Älä poista koneista niiden suojalaitteita. Huolehdi yleisestä siisteydestä – se on myös työturvallisuusasia. Lattialla ei saa olla esteitä, joihin voisi kompastua. Huolehdi paloturvallisuudesta. Selvitä alkusammutusvälineiden paikat ja käyttöohjeet sekä poistumistiet. Koneita ei saa käyttää tilanteissa, joissa huomio on keskittynyt muuhun kuin tehtävään työhön. Jos olet epävarma jonkin työturvallisuusasian suhteen, kysy ennen kuin toimit. Työturvallisuusohjeita rikkova oppija voidaan poistaa oppitunnilta.

Vakuutukset

Onnettomuuksiin opisto on varautunut vakuuttamalla alle 16-vuotiaat opiskelijat. Aikuiset ovat mukana omalla vastuullaan. Ainakin teknisen työn harrastajien on viisasta harkita vapaa-ajan vakuutusturvaa.

Tekijänoikeudet ja valokuvat

Sastamalan Opiston kursseilla suunniteltujen teosten tekijän oikeudet ovat henkilöllä, opettajalla tai opiskelijalla, joka teoksen on tehnyt. Oletusarvoisesti kaikki toiminta tapahtuu Creative Commons -lisenssin puitteissa: Muut saavat kopioida, jakaa, näyttää ja esittää opiskelijan tekijänoikeuksiin kuuluvaa teosta sekä sen pohjalta muokattuja versioita, mutta vain ei-kaupallisessa käytössä. Sastamalan Opistolla on meneillään useita hankkeita – osassa valokuvat ja videot ovat osa dokumentointia. Sastamalan Opiston tilat ymmärretään julkisiksi tiloiksi, joissa valokuvaus ei tarvitse kuvattavien erityistä hyväksyntää, mutta jos et halua kuvatuksi, ilmoita kuvaajalle toivomuksesi.

Kursseille ilmoittautuminen

• Ilmoittaudu verkossa, osoitteessa https://uusi.opistopalvelut.fi/sastamala/fi/

• Ilmoittaudu puhelimitse opiston toimistoon palvelusihteereille Arjalle 040 138 2033 tai Kristiinalle 040 1382034

• Opiston toimistossa (Onkiniemenkatu 1) aukioloaikoina ma-to 8-15.30 ja pe 8-15

Sastamalan Opisto pidättää oikeuden muuttaa kursseja, maksuja ja niiden sisältöjä ennalta ilmoittamatta. Ajantasainen tieto löytyy kurssikaupasta.