Visio

Kansainvälinen toiminta on opiston johdon tukemaa ja tähtää työntekijöiden ammatilliseen uudistumiseen ja maailmalta hankitun kokemuksen hyödyntämiseen opetussuunnitelmien ja kurssisisältöjen parantamiseksi. Hankkeissa kehitetyt innovaatiot tuodaan osaksi opetussuunnitelmatyötä. Kansainvälinen hanketoiminta tukee kotikansainvälistymistä paikallisyhteisössä.

Strategia

Opiston kansainvälisen työn taustalla on opiston 4Y:n arvot: yhdenvertaisuus, yksilöllisyys, yhteisöllisyys, yhteisvastuu.  Ajatuksena on tarjota mahdollisimman monelle kansainvälisyydestä kiinnostuneelle opiston työntekijälle ja opiskelijalle mahdollisuuksia osallistua kv-toimintaan ja kotikansainvälisyyteen. Kotikansainvälistymisellä tarkoitetaan kansainvälisten kokemusten hankkimista ja vieraisiin kulttuureihin tutustumista kotimaassa. Tavoitteina on kehittää sekä opiskelijoiden että henkilöstön valmiuksia kv-taidoissa, kielitaidossa, monikulttuurisuuden ymmärtämisessä ja hyväksymisessä. Tavoitteina ovat myös aktiivinen kansalaisuus ja oppiminen ja ongelmanratkaisutaidot. Henkilöstön kohdalla tavoitteena on ottaa kansainvälistyminen huomioon oppisisällöissä ja opetuksessa.

Opiston kansainvälisen työn toimintamuotoja ovat

 • henkilöstön liikkuvuus Euroopassa (job shadowing, opettajavaihdot)
 • täydennyskoulutus ulkomailla (kurssit, konferenssit, seminaarit)
 • tukihenkilönä toimiminen opettaja- ja asiantuntijavaihdoissa sekä kansainvälisen yliopistoharjoittelijan kanssa
 • valmistelevat vierailut (hankekirjoittamisen valmistelu hakijamaassa)
 • projektien verkostokokoukset
 • opiskelijoiden opintomatkat
 • kansainvälisyystyön esittely kansallisissa ja kansainvälisissä kokouksissa, seminaareissa ja tiedepäivillä
 • opetusyhteistyöverkostot (ulkomaisten opettajien rekrytointi opiston verkko-opettajiksi)
 • verkostoituminen ulkomaisiin kumppaneihin (mm. benchmarking)

Kotikansainvälistymisen toimintamuotoja ovat

 • kansainvälisyys opetussuunnitelmissa (multinational kieliryhmät)
 • maahanmuuttajien kouluttaminen kansalaisopistokursseilla, UMAKO-koulutuksena ja maksukoulutuksena
 • maahanmuuttaneiden opettajien rekrytointi opiston opettajiksi
 • verkostoituminen paikallisiin, kansallisiin ja kansainvälisiin maahanmuuttotoimijoihin

Kansainvälistymistyötä ja hankkeiden hallintaa johtaa rehtori ja projektien hakevasta työstä, tukihenkilönä toimimisesta ja hankehallinnosta vastaa kielten suunnittelijaopettaja. Toimintaan osallistuvat kaikki opiston päätoimiset henkilöstön jäsenet sekä tuntiopettajia. Henkilöstön ja opettajien liikkuvuuksien tukihenkilö on kielten suunnnittelijaopettaja.

Toiminnan keskeinen rahoitusmuoto on Erasmus+ hankerahoitus, erityisesti KA2 strategiset kumppanuushankkeet (sisältää opiskelijaliikkuvuuden), KA1 henkilöstön liikkuvuudet sekä Nordplus-ohjelma. Yhteistyökumppanina toimii kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio CIMO Opetushallituksessa. Rahoitusta haetaan myös Opetushallituksen Vapaan sivistystyön laatu- ja kehittämisavustuksista (LAKE). Hankerahoituksen lisäksi tarvitaan opiskelijoiden ja henkilöstön omarahoitusta sekä omistajan omarahoitusta henkilöstö- ja hallintakuluihin. Kansainvälisyystoiminnan tulee olla opistolle edullista ja sen tulee olla tarkoituksenmukaista. Muualta Euroopasta tai ulkomailta Sastamalan Opistoon saapuvien asiantuntijoiden tai opiskelijoiden kuluista vastaa lähettävä organisaatio.

Opiston kansainvälinen työ kirjoitetaan hakemuksiin, selvityksiin sekä tiedotteisiin. Henkilöstö ja opiskelijat kertovat liikkuvuuskokemuksistaan ja laativat raportin kansainvälisestä jaksosta. Ulkomailta opistoon saapuvat asiantuntijat laativat vierailusta opistolle dokumentin (blogikirjoitus, videopäiväkirja yms.) ja he osallistuvat opetustoimintaan aktiivisesti esim. esittelemällä kotimaansa koulutusta opetuksen seuraamisen lisäksi. Toimintaa dokumentoidaan ja tiedotetaan

 • opiston kotisivustolla
 • sosiaalisessa mediassa
 • koteihin kaksi kertaa vuodessa jaettavassa opinto-ohjelmassa
 • sähköpostilla
 • Sähköisissä julkaisuissa ja paikallislehdissä (Tyrvään Sanomat, Alueviesti)
 • Vapaan sivistystyön ja aikuiskasvatuksen kokouksissa, seminaareissa ja tiedetapaamisissa
 • EPALE-tietokannassa (ePlatform for Adult Learning in Europe)

Kansainvälistä toimintaa seurataan ja arvioidaan laadullisesti ja määrällisesti rahoittajille (OPH, kaupunki) vuosittain liikkuvuustilastoinnin ja henkilöstön täydennyskoulutustilastojen avulla sekä hankeraportoinnissa. Henkilöstö ja opiskelijat arvioivat kansainvälisiä jaksoja matkaraportilla sekä raportilla rahoittajalle. Ulkomailta saapuvien asiantuntijoiden kanssa käydään palautekeskustelu. Palautteita käsitellään henkilöstön kokouksissa ja hankkeiden verkostokokouksissa.

Painopistealueina vuonna 2019-2021 on toteuttaa Opistossa

 • kaksi KA2 hanketta joissa Opisto on partnerina
 • yksi Opiston oma KA1 liikkuvuushanke kymmenelle henkilöstön jäsenelle (2020-21)
 • yksi Nordplus-hanke jossa Opisto on partnerina

Lisäksi Opisto vastaanottaa asiantuntijaliikkuvuuksia Euroopasta.