Kielten taitotasot osaamismerkeiksi, 2018 – 2019
Linnalan opiston, Sastamalan Opiston ja Valkeakoski-opiston yhteishanke

Hanke pähkinänkuoressa

Hankkeessa suunnitellaan kansalaisopistojen kieltenopetukseen sopiva, Kielitaidon eurooppalaisen viitekehyksen (EVK) pohjalle rakennettuun kriteeristöön perustuva Open Badge -osaamismerkki, joka on sähköinen ja visuaalinen tapa kuvata osaamista. Merkkiä voi hyödyntää kielitaidon näkyväksi tekemisessä työssä ja työn haussa (esim. LinkedIn), opiskelussa, omaehtoisessa harrastamisessa jne. sekä liittää sähköiseen portfolioon. Opettajia/henkilöstöä koulutetaan arvioimaan merkkihakemuksia kriteerien pohjalta sekä hyödyntämään portfoliota arvioinnissa. Tuloksena on kevyt osaamisen tunnustamisen järjestelmä, joka kannustaa opisto-opintojen aikana etenemään välietappien kautta henkilökohtaisiin tavoitteisiin tai esim. virallisiin Yleisiin kielitutkintoihin. Osaamismerkki suunnataan aluksi kansalaisopistoissa suosituimmille taitotasoille A2-B1, S2-opinnoissa myös tasolle A1.

Hankkeen tuloksia

Opistojen opiskelijoiden on mahdollista hakea valituilta kielikursseilta osaamismerkkiä, joka, toisin kuin opistojen osallistumistodistukset, kuvaa heidän todellista osaamistaan. Opettajat, joiden kursseilta merkkiä voi hakea, osaavat arvioida hakijan taitoja suhteessa kriteereihin. Kielikurssien suunnittelu jäntevöityy ja järjestelmä toimii samalla laadun kehittämisen tukena opistojen kielenopetuksen suunnittelussa. Lisäksi osaamisperustaisuus on entistä paremmin näkyvillä kurssien sisällöissä, vaikka opiskelijoiden vapaus määritellä omat tavoitteensa säilyy edelleen. Valmistunut kriteeristö ja muut merkin myöntämisperusteet ja -käytännöt ovat kaikkien kiinnostuneiden kansalaisopistojen käytössä.

Syksyllä 2019 pilotoitavat osaamismerkkikurssit:

12010101  Kielten pari- ja yksilöopetus  

12032031  Stepping Stones 2 * 

1210041  Multinational Spanish on Skype – Monikansallista espanjaa Skypessä *  

12031001  Edetään englannin kielessä *  

1204001  Lesen und Sprechen – hier und jetzt ! *  

1206001  Venäjä: Privet, Rossia! Tutustutaan venäjään! *   

12071021  Buenas Migas 1, Paso 3 – espanjan jatkokurssi * 

12072001  Buenas Migas 2, Paso 1 – espanjankurssi * 

Lisätietoja: Mari Penkkimäki (Sastamalan Opisto) 050 309 9704, mari@sastamalanopisto.fi

Päivi Harjusalmi (Linnalan opisto), , Johanna Jokinen (Valkeakoski-opisto)

Hanke on OPH tukema Laadun kehittämisen yhteishanke. Hankkeen koordinaattori on Linnalan opisto.

0